Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Berliński
Miejsce urodzenia: Kożuchów
Data urodzenia: 19-10-1956
Imię ojca: Szczepan
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kandydat na tajnego współpracownika [kTW] Opracowanie kandydata na TW zostało zaniechane z powodu przerejestrowania na figuranta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] o krypt. „Biuletyn” (nr rejestr. KN 6524). Mat. włączono do ww. sprawy. IPN Po 035/700 (785/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 29.07.1982 SOS przekształcono w SOR. Marek Berliński rejestrowany do sprawy 04.11.1982 figuruje w materiałach jako pracownik Huty Aluminium „Konin” i członek podziemnej grupy opozycyjnej składającej się z byłych działaczy „Solidarności”. Od lipca do października 1982 r. zajmował się redagowaniem i kolportażem podziemnych wydawnictw „Azyl Wojenny” oraz „Opornik”. Sprawa dot. produkcji i kolportażu ulotek w Koninie i woj. konińskim przez grupę opozycyjną. IPN Po 035/700 (785/II).
Akta tymczasowo aresztowanego Marek Berliński został tymczasowo aresztowany, podejrzany o to, że „od czerwca 1982 do 27.10.1982 w Koninie działając w porozumieniu z innymi osobami rozpowszechniał drukowane nielegalne wydawnictwo o nazwie »Azyl wojenny« zawierające w treści fałszywe wiadomości, mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Areszt uchylono 28.04.1983. IPN Po 193/318 (59379).
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 28.04.1983 Marek Berliński został skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. IPN BU 749/121-125
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Marek Berliński figuruje w materiałąch jako aktywny działacz „Solidarności”, biorący udział w uroczystościach kościelnych na terenie Konina oraz kontaktujący się z opozycjonistami z innych regionów kraju. Sprawa dot. nielegalnej działalności byłych członków Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Koninie. IPN Po 035/1284 (1435/II).
.