Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Leszek
Nazwisko: Galant
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 03-06-1961
Imię ojca: Bogusław
Imię matki: Urszula


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Tomasz Galant był figurantem sprawy, rejestrowany 24.06.1983. Był „podejrzany o przynależność do nielegalnej organizacji – związku młodzieżowego”. Zakończono skierowaniem sprawy do sądu. Materiały o sygn. 11072/II zniszczono 28.12.1989 wg protokołu nr 69. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego Tomasz Galant został tymczasowo aresztowany. Był podejrzany o „kierowanie nielegalną organizacją i kolportaż wrogich ulotek”. Areszt uchylono 30.07.1982. IPN Po 193/239 (58263)
Akta kontrolne śledztwa Tomasz Galant był podejrzany o to, że „w dniu 14 grudnia 1981 r. w Poznaniu założył związek o nazwie «Ruch na Rzecz Samorządnej Rzeczypospolitej Polaków», którym kierował do dnia 28.04.1982 r., a istnienie którego, ustrój i cel miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych” oraz o to, że „od lutego do kwietnia 1982 r. w Poznaniu gromadził, przechowywał oraz rozpowszechniał za pomocą druku fałszywe wiadomości, które mogły wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. IPN Po 04/3481 (14976/III)
Akta sądowe Wyrokiem z 24.08.1982 Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu skazał Tomasza Galanta na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 3 lat. IPN BU 749/79-81
.