Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Stanisław
Nazwisko: Skowera
Miejsce urodzenia: Otfinów
Data urodzenia: 26-09-1958
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Krzysztof Skowera był figurantem sprawy dot. „konspiracyjnej działalności godzącej w porządek prawny stanu wojennego”, prowadzonej w ramach rozwiązanego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Poznańskiej (m.in. „druk i kolportaż nielegalnych pism i ulotek”). IPN Po 08/2394 (11123/II)
Akta kontrolne śledztwa Krzysztof Skowera był podejrzany o to, że „w okresie od stycznia do września 1982 r. w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w sporządzaniu za pomocą druku oraz kolportował pisma zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy w ten sposób, że dostarczał (…) materiały niezbędne do produkcji ulotek i pism oraz odbierał wyprodukowane pisma i przekazywał innym osobom w celu rozpowszechniania”. Zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Po 04/3496 (14999/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Krzysztof Skowera został tymczasowo aresztowany. Był podejrzany o druk i kolportaż „nielegalnych” pism oraz ulotek. Areszt uchylono 01.04.1983. IPN Po 193/329 (59469)
Akta sądowe Wyrokiem z 09.05.1983 Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu skazał Krzysztofa Skowerę na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat. IPN BU 749/91-113
.