Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Krzysztof
Nazwisko: Bugajny
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 26-01-1963
Imię ojca: Krzysztof
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Paweł Bugajny rejestrowany do SOR 06.10.1982 jako członek rozwiązanego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Poznańskiej, podejrzany o kolportaż nielegalnych pism i ulotek. Dot. nielegalnej grupy b. NZS prowadzącej wrogą działalność. IPN Po 08/2394 (11123/II).
Akta śledcze Paweł Bugajny został objęty postępowaniem, podejrzany o to, że „od stycznia do września 1982 r. w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami sporządzał za pomocą druku nielegalne wydawnictwa »Vox populi«, zawierające fałszywe wiadomości dot. aktualnej sytuacji w Polsce, mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy, a następnie kolportował ww. wydawnictwa na terenie Poznania, a ponadto dostarczał środki do wytwarzania innego pisma pt. »Bibuła«”. IPN Po 04/3496 (14999/III).
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 09.05.1983 umorzono postępowanie karne wobec Pawła Bugajnego. IPN BU 749/91-113.
Akta tymczasowo aresztowanego Paweł Bugajny został tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o sporządzanie nielegalnych wydawnictw oraz innych pism zawierających fałszywe wiadomości, mogących wywołać niepokój publiczny. Areszt uchylono 05.01.1983. IPN Po 193/275 (59008).
.