Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Jacek
Nazwisko: Jarysz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 04-09-1962
Imię ojca: Dobiesław
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Tomasz Jarysz rejestrowany do SOR 08.11.1982, podejrzany o druk i kolportaż nielegalnych pism i ulotek. Sprawa dot. nielegalnej grupy wywodzącej się z b. Niezależnego Zrzeszenia Studentów prowadzącej wrogą działalność. IPN Po 08/2394 (11123/II).
Akta śledcze Tomasz Jarysz został objęty postępowaniem, podejrzany o to, że „w okresie od stycznia do lipca 1982 r. w Poznaniu działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami sporządzał za pomocą druku nielegalne wydawnictwa »Poznański Tygodnik Wojenny« oraz inne pisma zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a następnie rozpowszechniał te wydawnictwa na terenie Poznania”. IPN Po 04/3496 (14999/III).
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 09.05.1983 umorzono postępowanie karne wobec Tomasza Jarysza. IPN BU 749/91-113.
Akta tymczasowo aresztowanego Tomasz Jarysz został tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o sporządzanie nielegalnych wydawnictw oraz innych pism zawierających fałszywe wiadomości, mogących wywołać niepokój publiczny. Areszt uchylono 05.01.1983. IPN Po 193/280 (59037).
.