Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-05-2021 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek
Nazwisko: Jędras
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 28-07-1958
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leszek Jędras był figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Podziemie II” o nr rejestracyjnym 33405 prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW w Poznaniu w okresie 02.09.1982-22.09.1983. L. Jędras był rejestrowany do sprawy pod nr 33501 w dn. 24.09.1982. „Prowadził wrogą działalność w nielegalnych strukturach b. NSZZ »Solidarność« w Zakładach Przemysłu Metalowego H. Cegielskiego w Poznaniu”. Materiały o sygn. archiwalnej 11179/II zniszczono na podstawie protokołu nr 69 z 28.12.1989. Materiały o sygn. 11179/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Leszek Jędras został objęty postępowaniem w związku z zarzutami o to, że „w okresie od kwietnia 1982 r. do końca stycznia 1983 r. w Poznaniu w warunkach przestępstwa ciągłego wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami organizował akcję kolportażową, opracowywał plany i metody kolportażu, a nadto przechowywał, przewoził i rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa b. NSZZ »Solidarność« jak »Obserwator Wielkopolski«, »Veto« i inne, które zawierały fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy. Nie odstąpił od udziału w b. NSZZ »Solidarność«, którego działalność została zawieszona, w ten sposób, że uczestniczył w zebraniach i spotkaniach mających na celu omawianie bieżących spraw nielegalnego związku związanych z akcją wydawniczą i finansową. Brał udział w podziemnych strukturach organizacyjnych b. NSZZ »Solidarność«, którego cel i organizacja miały pozostać tajemnicą wobec władz państwowych”. Sprawa była prowadzona przez Wydział Śledczy KWMO w Poznaniu w okresie 03.02.1983-20.05.1983. IPN Po 04/3500 (15008/III).
Leszek Jędras został tymczasowo aresztowany w związku z podejrzeniem o kolportaż nielegalnych wydawnictw b. NSZZ »Solidarność«. Areszt uchylono 25.07.1983. IPN Po 193/340 (59806).
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu z 08.08.1983 umorzono postępowanie wobec L. Jędrasa na podstawie przepisów o amnestii. IPN Po 6/4 (V K 583/83).
Leszek Jędras występuje w materiałach administracyjnych WUSW w Poznaniu. W dniu 23.04.1988 przebywał w Domu Kultury „Słońce” na Os. Przyjaźni w Poznaniu podczas interwencji funkcjonariuszy WUSW w Poznaniu. IPN Po 06/286/5.
.