Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Rachlewicz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 29-06-1964
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 14.11.2016 r. dotyczące Grzegorza Rachlewicza: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Po 551/16).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Rachlewicz został zrejestrowany 22.11.1982 pod nr 33656 do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Podziemie" nr rejestr. 32728 przez Wydz. V KWMO w Poznaniu. Sprawa dotyczyła działalności „nielegalnej organizacji” - Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Poznań. Zakończono 22.08.1983 w związku z ustawą o amnestii. Materiały o sygn. 11149/II zniszczono 28.12.1989 za prot. nr 69. Materiały sygn. 11149/II zniszczono 28.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa. Jako powód wszczęcia śledztwa podano: „w dniu 9.11.1982 r. przy zatrzymanym przez funkcjonariusza MO przy Grzegorzu Rachlewiczu znaleziono kilkaset ulotek, adresowanych do społeczeństwa Poznania i Wielkopolski” oraz, że „łącznie przy zatrzymanym zakwestionowano około kilkaset ulotek i nielegalnych pism”. Śledztwo umorzono „wobec braku dostatecznych dowodów winy podejrzanego”. IPN Po 04/3493 (14993/III).
Akta tymczasowo aresztowanego. Grzegorz Rachlewicz został aresztowany 11.11.1982, ponieważ „w dniu 9 listopada 1982 r. w Poznaniu – działając w porozumieniu z (…) – w celu rozpowszechniania przenosił nielegalnie wydane druki, m.in. wydawnictwo pt. »Obserwator Wielkopolski« zawierające w treści fałszywe wiadomości oraz apele adresowane do ludności mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy”. Areszt uchylono 10.12.1982. IPN Po 193/268 (58945).
Akta prokuratorskie. Akta w sprawie karnej przeciwko Grzegorzowi Rachlewiczowi podejrzanemu m. in. o rozpowszechnianie materiałów antypaństwowych w Poznaniu w 1982 r., na podstawie art. 48 ust. 3 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Postanowieniem z 10.12.1982 Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu umorzyła śledztwo. W uzasadnieniu stwierdzono, że „brak jest dostatecznych dowodów popełnienia przez Grzegorza Rachlewicza zarzuconego mu przestępstwa”. IPN BU 761/43 (Pl.Sl. II 134/82).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 14.11.2016 r. dotyczące Grzegorza Rachlewicza: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl Po 551/16).

.