Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew
Nazwisko: Ładosz
Nazwisko rodowe: Ładosz
Miejsce urodzenia: Wrotnów
Data urodzenia: 14-04-1939
Imię ojca: Wiktor
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zbigniew Ładosz był figurantem sprawy. Jej celem było „wszechstronne rozpoznawanie rozwoju nastrojów i żądań załogi zakładu, które pomoże nie dopuścić do przerwy w pracy lub strajku”. Zakończono, ponieważ „aktualnie brak jest podstaw do oczekiwania ponowienia się ostrych niezadowoleń mogących przerodzić się w strajk na tle realizacji postulatów wewnątrzzakładowych”. IPN Po 035/518 (563/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Zbigniew Ładosz był figurantem sprawy dot. „operacyjnej ochrony załóg zakładów pracy skupionych w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim NSZZ »Solidarność« w Koninie”. Z. Ładosz był m.in. zastępcą przewodniczącego Zarządu Regionu oraz członkiem Prezydium MKZ. Materiały dot. Z. Ładosza włączono do SOS „Animator”. IPN Po 055/21 (23/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zbigniew Ładosz był figurantem sprawy dot. „wykorzystywania organizacji społeczno-politycznych (związku NSZZ »S«) do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. Stwierdzono, że Z. Ładosz „do sierpnia 1980 r. znany był z antypatii do działaczy partyjnych, a nawet szeregowych członków PZPR. Po tym okresie jego demonstracyjna niechęć do PZPR systematycznie wzrastała”. Zakończono, ponieważ figurant został osądzony i skazany. IPN Po 035/594 (648/II)
Akta kontrolne śledztwa Jako powód wszczęcia śledztwa podano: „w dniach 14/15 grudnia 1981 r. w Hucie Aluminium w Koninie powstał strajk, który inspirowany i kierowany był przez b. v-ce przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ »Solidarność« w Koninie, Zbigniewa Ładosza”. IPN Po 043/69 (69/III)
Akta prokuratorskie W akcie oskarżenia stwierdzono: „w dniach 13 i 14 grudnia 1981 roku w Koninie, Zbigniew Ładosz jako wiceprzewodniczący Zarządu Regionalnego NSZZ »Solidarność« w Koninie, (…) zorganizował strajk w Hucie Aluminium przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego (…) oraz internowaniu niektórych działaczy Związku, a następnie brał udział w kierowaniu tym strajkiem”. IPN Po 91/3 (Ds. 53/81/S)
Akta penitencjarne Zbigniew Ładosz został tymczasowo aresztowany, jako powód podano, że „w dniach 13 i 14 grudnia 1981 r. w Koninie, pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Regionalnego NSZZ »Solidarność« w Koninie, wspólnie z innymi osobami organizował strajk w zamiarze zaprotestowania przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego (…), a następnie brał udział w kierowaniu tą akcją”. Następnie odsiadywał zasądzoną karę pozbawienia wolności. Areszt uchylono 15.12.1982. IPN Wr 31/770 (53/82)
Akta sądowe Wyrokiem z 28.12.1981 Sąd Wojewódzki w Koninie skazał Zbigniewa Ładosza na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (w tym utratę praw publicznych na okres 2 lat). Postanowieniem z 19.08.1983 Sąd Wojewódzki w Koninie darował zasądzoną wcześniej karę na mocy amnestii. IPN Po 159/1 (II K. 29/81)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zbigniew Ładosz występuje w materiałach sprawy dot. działalności byłych członków NSZZ „Solidarność” Region Konin. IPN Po 035/1284/2, 17-18, 36 (1435/II)
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ w okresie od 05.12.1986 do 05.12.1988. W uzasadnieniu podano: „Ładosz Zbigniew podejrzewany jest o nielegalną działalność w ramach podziemnych struktur »S«. Wyjazd ww. wykorzystany będzie dla potrzeb nielegalnego podziemia b. »S«”. Odmówiono mu zgody na wyjazd do Czechosłowacji i Norwegii. Anulowano 31.01.1989. EAKN 56943
.