Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Bogumił
Nazwisko: Nentwig
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 03-07-1958
Imię ojca: Bogumił
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Piotr Nentwig był rejestrowany do SOR 26.01.1983 jako członek rozwiązanego Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Politechnice Poznańskiej, podejrzany o kolportaż nielegalnych pism i ulotek. Sprawa dot. nielegalnej grupy b. NZS prowadzącej wrogą działalność. IPN Po 08/2394 (11123/II).
Akta śledcze Piotr Nentwig został objęty postępowaniem, podejrzany o to, że „w okresie od stycznia do sierpnia 1982 r. w Poznaniu wspólnie z innymi osobami brał udział w drukowaniu nielegalnego pisma »Bibuła« zawierającego fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a ponadto kolportował ww. pismo, a także w czerwcu 1982 r. w Poznaniu w okolicach ul. Dąbrowskiego kolportował ulotki zawierające w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny, a dotyczące rocznicy wydarzeń z 28 czerwca 1956 r.” IPN Po 04/3496 (14999/III).
Akta sądowe Wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu z 09.05.1983 Piotr Nentwig został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. IPN BU 749/91-113.
.