Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Serafiński
Miejsce urodzenia: Konin
Data urodzenia: 24-05-1965
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jacek Serafiński był figurantem sprawy. Należał do „nielegalnej” organizacji młodzieżowej pod nazwą „Ruch Młodzieżowy Korona” w Koninie. Stwierdzono, że jej członkowie „od 16.12.1981 r. do 10.02 1982 r. wykonali i rozkolportowali 80 ulotek oraz sporządzili w Koninie 4 wrogie napisy”. Wg deklaracji grupa ta „miała zamiar przeciwstawiać się czynnie istniejącym warunkom stanu wojennego, walczyć o wolne wybory, stawać w obronie rodzin internowanych”. W domu J. Serafińskiego znaleziono materiały „służące do sporządzania ulotek i wrogich napisów”. Mat. dot. jego osoby skierowano do dyspozycji Sądu dla Nieletnich. IPN Po 035/616 (676/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jacek Serafiński występuje w materiałach sprawy dot. „nielegalnej działalności byłych członków Związku Regionalnego NSZZ »Solidarność« w Koninie”. IPN Po 035/1284 (1435/II)
.