Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Lech
Nazwisko: Czarnecki
Miejsce urodzenia: Zielona Góra
Data urodzenia: 15-02-1958
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Wiesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Marian Czarnecki występuje w materiałach sprawy. Wszczęto z powodu uzyskania informacji, że „wśród pracowników Elektrociepłowni w Zielonej Górze zbierane są podpisy pod petycją do WRON i Wojewody Zielonogórskiego domagającą się uwolnienia internowanych przedstawicieli «Solidarności»”. IPN Po 030/284/1 (6831/III)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Marian Czarnecki występuje w materiałach sprawy dot. znalezienia „ulotek z tytułem «Solidarność» oraz podpisem «Zarząd Regionalny» w Zielonej Górze”. Wymieniony też w meldunku Wydziału Śledczego o przedstawieniu mu zarzutów i zastosowaniu środka zapobiegawczego. Materiały SOS „Ksero” skomasowano z SOS „Sito”. IPN Po 030/284/3 (6831/III)
Akta kontrolne śledztwa Marian Czarnecki był podejrzany o to, że „w miesiącu styczniu i lutym 1982 r. w Zielonej Górze, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi podejrzanymi w tej sprawie, sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające w swej treści fałszywe wiadomości w celu wywołania niepokojów społecznych lub rozruchów”. IPN Po 030/284/5 (6831/III)
Akta prokuratorskie Marian Czarnecki był oskarżony o to, że „po wprowadzeniu stanu wojennego (…) nie zaniechał działalności związkowej w NSZZ «Solidarność» lecz kontynuował ją w dalszym ciągu poprzez uczestniczenie w zebraniach i prowadzenie akcji propagandowych, a nadto w styczniu i lutym 1982 r. w Zielonej Górze, działając wspólnie i w porozumieniu z tymi samymi osobami, sporządzał i rozpowszechniał ulotki zawierające fałszywe wiadomości w celu wywołania niepokoju publicznego lub rozruchów”. IPN Po 417/22 (Pg. Sl. II-50/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Marian Czarnecki występuje w materiałach KE dot. innej osoby. Wymieniany jest jako jeden ze współpracowników figuranta, aresztowany z powodu „produkcji i kolportażu ulotek”. IPN Po 030/284/4 (6831/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Marian Czarnecki występuje w materiałach KE dot. innej osoby. Stwierdzono, że utrzymywał bliskie kontakty z figurantem. Wymieniany jest też wśród skazanych za „produkcję i kolportaż ulotek o treści antypaństwowej”. IPN Po 030/284/2 (6831/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Marian Czarnecki został tymczasowo aresztowany, jako powód podano, że „po 13 grudnia 1981 r. w Zielonej Górze wspólnie z innymi osobami kontynuował działalność zawieszonego związku zawodowego przez uczestniczenie w zebraniach, sporządzanie ulotek o treści propagandowej i ich kolportaż”. IPN Wr 149/88
Akta sądowe Wyrokiem z 28.05.1982 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze skazał Mariana Czarneckiego na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę grzywny. Postanowieniem z 21.03.1983 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu warunkowo zwolnił M. Czarneckiego z odbywania reszty kary, wyznaczając okres próby do dnia 1.05.1984. IPN Po 875/6-10
.