Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 30-03-2021 13:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Wódz
Miejsce urodzenia: Lipka
Data urodzenia: 18-04-1951
Imię ojca: Dominik
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:

Kazimierz Wódz został powołany do odbycia służby wojskowej w Czerwonym Borze w okresie 05.11.1982-03.02.1983. Źródło: Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r. po red. Grzegorza Majchrzaka, Warszawa 2016, s.394.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Wódz został zarejestrowany w dniu 19.10.1973 pod nr rej. 40060 w ramach Teczki Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK). Sprawa prowadzona w okresie 19.10.1973-19.08.1977 przez Wydział IV KW MO Kraków następnie Wydział IV KS MO w Warszawie. Rozpracowywany jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie i Zakonu Jezuitów w Krakowie, następnie w Warszawie. Prowadzenie TEOK zakończono w 1977 roku, gdy K. Wódz wystąpił ze stanu kapłańskiego. W dniu 19.08.1977 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydziału „C” KS MO w Warszawie pod sygn. 4813/II. Materiałów nie odnaleziono. Materiałów o sygn. 4813/II nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Pozytywni” zarejestrowana pod nr. 3517, prowadzona od 18.11.1980 do 04.04.1984 przez Wydział III „A”/ V KW MO w Sieradzu, a następnie przez Wydział V WUSW w Sieradzu. Sprawa została założona w celu rozpracowania Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej. K. Wódz występuje na łódzkiej liście wyborczej jako kandydat na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w 1981 roku. SO krypt. „Pozytywni” została zakończona w dniu 04.04.1984. IPN Ld 020/9 t. 4 (12/IV).
Akta internowania. Kazimierz Wódz został internowany na wniosek z dn. 15.01.1982 Wydziału V KW MO w Łodzi na mocy decyzji nr 78 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi z dnia 16.01.1982. Podstawą do zatrzymania K. Wodza była jego działalność związkowa jako przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Łódzkich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Skogar” oraz delegata na Walne Zgromadzenia Delegatów. Mimo przeprowadzonych rozmów ostrzegawczych, kontynuował działalność związkową w zawieszonym NSZZ „Solidarność”. Podjął próby organizacji zbiórek dla internowanych oraz utrzymywał kontakty z byłymi aktywnymi opozycjonistami. W trakcie internowania przeprowadzono z K. Wodzem szereg rozmów profilaktycznych. W dniu 23.03.1982 został zwolniony na mocy decyzji nr 51 z dn. 23.03.1982. K. Wódz znajduje się w wykazach alfabetycznych osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld PF 86/21 t.12 (1360/III), IPN Po 161/1 poz. 9159, BU 01152/35.
Akta internowanego Kazimierza Wodza. Internowany w okresie 16.01.1982-23.03.1982. W dniu 16.01.1982 zatrzymany przez funkcjonariuszy KW MO w Łodzi, następnie 18.01.1982 przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/82 (12/82).
W dniu 18.02.1981 Kazimierz Wódz został zarejestrowany pod nr 44567 przez Wydział III „A” KW MO w Łodzi jako osoba zabezpieczona (OZ). W dniu 26.03.1982 przekwalifikowano zabezpieczenie na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o tym samym numerze rejestracyjnym. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Po zwolnieniu z internowania K. Wodza, w celu dalszej inwigilacji w dniu 26.03.1982 założono Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Internista” nr rej. 44567. Prowadzony w okresie 26.03.1982-31.08.1989 przez Wydział V Sekcję V KW MO W Łodzi, następnie przez Wydział V WUSW w Łodzi. K. Wódz był kontrolowany z powodu wcześniejszej działalności jako Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Łódzkich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Skogar” oraz jako organizator wielu akcji strajkowych na terenie zakładu pracy. Wielokrotnie wypowiadał się publiczne w sposób negatywny o władzy. W dniu 08.11.1982 został powołany do odbycia okresowej służby wojskowej w Czerwonym Borze. Funkcjonariusze SB przeprowadzili z K. Wodzem szereg rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych. W dniu 31.08.1989 Kwestionariusz Ewidencyjny został zdjęty z ewidencji, materiały złożono w archiwum Wydziału „C” WUSW w Łodzi pod sygn. 07815/II, następnie zniszczono za protokołem 1002/89 poz. 49. Częściowe informacje zachowały się w materiałach administracyjnych zawierających meldunki operacyjne. Materiały o sygn. 07815/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt admin. IPN Ld Pf 88/2 t. 1-4 (2890/XA), IPN Ld Pf 88/3 t. 2, 4 (2891/XA), IPN Ld Pf 86/14 t. 1 (1345/III).
Akta administracyjne. Meldunki dzienne WUSW w Łodzi za okres 01.04.1985-30.04.1985 dotyczące sytuacji polityczno-operacyjnej na terenie województwa łódzkiego. Kazimierz Wódz występuję jako jeden z byłych czołowych działaczy NSZZ „Solidarność” oraz kandydat do Rady Pracowniczej w Łódzkich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Skogar”. Służba Bezpieczeństwa podjęła działania dyskredytujące, mające na celu obniżenie popularności K. Wodza wśród załogi Zakładu pracy „Skogar”. IPN Ld Pf 13/440 t. 2 (2921/XA).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Adam”, nr rej. 44154 prowadzonego przez Wydz. III-A/ V KWMO w Łodzi znajdują się notatki operacyjne sporządzone przez funkcjonariusza SB dotyczące Kazimierza Wodza. IPN Ld 0040/1834 (46282/I).
W teczce personalnej i pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Wróbel”, nr rej. 49922, prowadzonego przez Wydz. V WUSW W Łodzi znajdują się notatki operacyjne sporządzone przez funkcjonariusza SB dotyczące Kazimierza Wodza oraz donosy sporządzone przez TW. IPN Ld 0040/1535 t. 1-2 (45961/I), IPN Ld 0046/1384/J (45961/1) mikrofilm.