Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Zbigniew
Nazwisko: Kurnik
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 12-11-1954
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Julian”, nr rej. 5706, prowadzony w okresie 21.12.1981 - 06.11.1985 przez Wydział V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, nast. Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim, w celu operacyjnej kontroli Ryszarda Wędrychowicza, członka Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej. Stanisław Kurnik występuje w materiałach jako przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Tomaszowskiej Kopalni Surowców Mineralnych w Białej Górze i jedna z osób utrzymujących kontakty z ww. Ponadto w KE krypt. „Julian” znajdują się materiały dot. Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Powielacz”, nr rej. 5831, w których S. Kurnik występuje jako osoba rozpracowywana. IPN Ld 067/658/J (1106/2) mikrofilm.
Akta osobowe internowanego Stanisława Kurnika. Internowany w okresie 17.12.1981-17.03.1982 na wniosek Wydziału V KW MO Piotrków Trybunalski. Osadzony od 18.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, od 06.01.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, zwolniony 17.03.1982. IPN Ld 24/60 (10/82), IPN Po 161/1.
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Piotrkowie Trybunalskim zawierające dokumentację operacji krypt. „Jodła” i „Gotowość” z lat 1981-1982. Stanisław Kurnik figuruje w wykazach internowanych w woj. piotrkowskim oraz diecezji łódzkiej, sporządzanych w latach 1981-1982 na polecenie Biura Śledczego MSW. W materiałach znajduje się również pismo zastępcy dyrektora Tomaszowskiej Kopalni Surowców Mineralnych w Białej Górze do Wydziału Kadr KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, zawierające prośbę o informacje dot. zatrzymania S. Kurnika, „w celu naliczenia wynagrodzenia”. IPN Ld 271/11 (11, 2/5, 14).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Powielacz”, nr rej. 5831, prowadzona w okresie 21.01.1982 - 19.01.1983 przez Wydział V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim wobec członków NSZZ „Solidarność”, w tym Stanisława Kurnika, podejrzanych o nielegalną działalność po wprowadzeniu stanu wojennego (drukowanie, powielanie i kolportowaniu ulotek „Solidarności” na terenie Tomaszowa Mazowieckiego). S. Kurnik został zarejestrowany do sprawy 05.04.1982 pod nr 5966. Na podstawie SOR krypt. „Powielacz” Wydział Śledczy KW MO w Piotrkowie Trybunalskim wszczął śledztwo nr RSD 13/82. Sprawę zakończono w związku z wyrokami zapadłymi w procesie sądowym. IPN Ld 067/342/J (669/2) mikrofilm.
Akta kontrolne śledztwa nr RSD 13/82, prowadzonego w trybie doraźnym przez Wydział Śledczy KW MO w Piotrkowie Trybunalskim na podstawie postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Łodzi (Pg.Śl.II-101/82) z 23.03.1982, przeciwko grupie działaczy NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim, m.in. Stanisławowi Kurnikowi (objętemu śledztwem 24.03.1982), podejrzanych o kontynuowanie działalności związkowej oraz druk i kolportaż ulotek „antypaństwowych”. 23.03.1982 w mieszkaniu S. Kurnika przeprowadzono rewizję, a on sam został zatrzymany, nast. aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim. 23.04.1982 Prokuratura Garnizonowa w Łodzi zamknęła śledztwo i 26.04.1982 skierowała akt oskarżenia do Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. IPN Ld pf 68/79/J (79/3) mikrofilm.
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Piotrkowie Trybunalskim zawierające dokumentację akcji krypt. „Jodła” i „Gotowość” z 1982 roku. Stanisław Kurnik pojawia się w szyfrogramach naczelnika Wydziału Śledczego KW MO w Piotrkowie Trybunalskim do Biura Śledczego MSW jako jedna z osób zwolnionych z internowania, występujących w charakterze podejrzanych w przeprowadzonych postępowaniach przygotowawczych. IPN Ld 271/15 (15, 2/5, 14).
Akta sądowe sprawy karnej prowadzonej od 07.05.1982 przez Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy (nr SOW 219/82), nast. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim (nr II K 110/82/dor.) przeciwko grupie działaczy NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim, oskarżonych o kontynuowanie działalności związkowej oraz druk i kolportaż ulotek „antypaństwowych”. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim 28.05.1982 odstąpił od stosowania trybu doraźnego i skazał S. Kurnika za kolportaż ulotki „zawierającej fałszywe wiadomości i nawołującą do nieprzestrzegania rygorów stanu wojennego” na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. Sąd Najwyższy 12.01.1983 utrzymał wyrok w mocy. W wyniku rewizji nadzwyczajnej prokuratora generalnego z 08.04.1993 Sąd Najwyższy 27.05.1993 uniewinnił S. Kurnika od zarzucanych mu czynów. IPN Ld 50/1 t.1-5 (II K 110/82/dor.), IPN BU 3665/151 (V KR 148/82, 047/162), IPN BU 754/203 (V KR 148/82, III KRN 76/93).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Włókniarz”, nr rej. 5198, prowadzona w okresie 13.12.1980 - 26.06.1986 przez Wydział III „A”/ V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, nast. Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim, w celu operacyjnej kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim. Stanisław Kurnik występuje w materiałach jako były internowany, aresztowany w 1982 roku pod zarzutem prowadzenia „działalności antypaństwowej” i jeden z oskarżonych w procesie przed Sądem Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim. SO zakończono „zgodnie z decyzją kierownictwa resortu [MSW] oraz z uwagi na to, że związki zawodowe oparte na byłej »Solidarności« zostały zdelegalizowane”. IPN Ld 069/30/J (37/4) mikrofilm.
Analizy sytuacji „polityczno-operacyjnej” w woj. piotrkowskim za okres 01.1980 – 01.1983, sporządzane przez KW MO w Piotrkowie Trybunalskim. Stanisław Kurnik występuje w analizach jako jeden spośród internowanych działaczy NSZZ „Solidarność” z regionu, którzy po zwolnieniu z ośrodka odosobnienia zaangażowali się w „negatywną działalność”. Z tego powodu 25.03.1982 został aresztowany, a 28.05.1982 skazany przez Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu. IPN BU 1585/16799 (17/IX/231/36).
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Odnowiciele”, nr rej. 5328, prowadzona w okresie 28.01.1981 - 29.05.1985 przez Wydział III „A”/Wydział V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, nast. Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, w celu operacyjnej kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Opocznie. Stanisław Kurnik występuje w datowanym 05.07.1982 wykazie byłych internowanych działaczy „Solidarności” przebywających na zwolnieniach lekarskich (z dopiskiem: „pracuje”). SO zakończono „zgodnie z decyzją kierownictwa resortu [MSW] oraz z uwagi na to, że związki zawodowe oparte na byłej »Solidarności« zostały zdelegalizowane”. IPN Ld 069/26/J (33/4) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Grupa”, nr rej. 7978, prowadzona w okresie 07.08.1984 - 16.12.1986 przez Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim wobec osób podejrzanych o „utworzenie grupy nieformalnej złożonej z ekstremalnych działaczy byłej »Solidarności«”, spotykających się w kościele oo. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim oraz mieszkaniach prywatnych. Stanisław Kurnik został wymieniony w materiałach sprawy jako jeden z najczęściej bywających w kościele oo. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim działaczy „Solidarności” z Tomaszowa Mazowieckiego. Sprawę zakończono, ponieważ wobec uczestników spotkań oraz na „opozycję skupioną wokół klasztoru Jezuitów” prowadzono odrębne sprawy operacyjne. IPN Ld 067/788/J (1255/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Koncepcja”, nr rej. 8455, prowadzona w okresie 08.02.1985 - 11.06.1987 przez Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w związku z podejrzeniami dot. tworzenia przez działaczy NSZZ „Solidarność”, m.in. Stanisława Kurnika (wówczas pracownika Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim), podziemnych struktur związku na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. Odnotowano uczestnictwo S. Kurnika w mszach w intencji „Solidarności” i uroczystościach religijnych, m.in. w kościołach oo. jezuitów w Łodzi i w Piotrkowie Trybunalskim. 22.02.1985 z S. Kurnikiem przeprowadzono „rozmowę profilaktyczno-sondażową”. Sprawę zakończono „na polecenie upoważnionego przełożonego”, a część osób w niej występujących objęto innymi sprawami operacyjnymi (m.in. SOS „Bractwo”). IPN Ld 067/852/J (1330/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Bractwo”, nr rej. 9421, prowadzona w okresie 16.06.1986 - 23.05.1988 przez Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w związku z podejrzeniem wykorzystywania przez działaczy NSZZ „Solidarność” założonego przez nich Bractwa Trzeźwości im. Maksymiliana Kolbego przy parafii Matki Boskiej Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim do kontynuowania działalności związkowej. Stanisław Kurnik występuje w sprawie jako jedna z osób kontrolowanych operacyjne w ramach SOS krypt. „Koncepcja” z uwagi na uczestnictwo w uroczystościach religijnych mających w opinii SB wydźwięk polityczny. SOS krypt. „Bractwo” zakończono w związku z wejściem w życie ustawy o amnestii oraz kontynuowaniem inwigilacji członków bractwa w ramach innych spraw operacyjnych. IPN Ld 067/927/J (1411/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wykonawcy”, nr rej. 9271, prowadzona w okresie 05.03.1986 - 12.02.1987 przez Wydział III WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w związku z utworzeniem na terenie Bełchatowa Okręgowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej. Według analiz SB z maja 1986 w skład OKW wchodziło kilka „nieformalnych grup” ciążących ku Łodzi. Nie należała do nich powiązana ze strukturami podziemnymi w Warszawie „grupa tomaszowska”, do której zaliczano Stanisława Kurnika. SOR krypt. „Wykonawcy” zakończono z uwagi na fakt, że główni inicjatorzy powołania OKW byli inwigilowani w ramach innych spraw operacyjnych. IPN Ld 067/808/J (1279/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Redaktor”, nr rej. 5656, prowadzone w okresie 11.12.1981 - 09.01.1989 przez Wydział III „A”/ Wydział V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, nast. Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w celu operacyjnej kontroli Andrzeja Wójcika, działacza NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim. W materiałach znajduje się informacja o uczestnictwie Stanisława Kurnika we mszach w intencji „Solidarności” w kościele oo. Jezuitów w Łodzi oraz w spotkaniu podopiecznych tamtejszego ośrodka pomocy osobom represjonowanym z powodów politycznych, które miało miejsce 22.03.1987. IPN Ld 067/1016/J (1511/2) mikrofilm.
Materiały administracyjne. Stanisław Kurnik występuje w „Wykazie osób internowanych w czasie stanu wojennego”, stanowiącym załącznik do pisma zastępcy szefa WUSW ds. SB w Piotrkowie Trybunalskim z 27.06.1987 do dyrektora Biura „C” MSW, a sporządzonym na potrzeby „Informatora o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1985”, opracowanego przez Biuro „C” MSW w 1987 roku. IPN BU 0326/558 t. 4 (P.S. 87/2 t. 4).
Materiały administracyjne zawierające plany działań operacyjnych wobec struktur i działaczy NSZZ „Solidarność” oraz analizy i informacje operacyjne RUSW w Tomaszowie Mazowieckim dotyczące sytuacji społeczno-politycznej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, przesyłane w latach 1985-1989 do Wydziału III i Inspektoratu 2 WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. Stanisław Kurnik występuje w materiałach jako były internowany, skazany za działalność w podziemnej „Solidarności”, przewodniczący utworzonego 04.10.1988 Tymczasowego Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom" w Tomaszowie Mazowieckim, członek reaktywowanego Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej, uczestnik uroczystości religijnych mających w opinii SB wydźwięk polityczny (m.in. złożenie wieńca na grobie ks. Jerzego Popiełuszki w drugą rocznicę jego śmierci). 28.04.1987 przeprowadzono z S. Kurnikiem „rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą”. IPN Ld 0051/153 (13/13/90, 29/13/90).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Partia”, nr rej. 10258, prowadzona w okresie 15.03.1988 - 28.11.1989 przez Grupę III RUSW w Tomaszowie Mazowieckim, nast. Inspektorat 2/ WOKPP WUSW w Piotrkowie Trybunalskim z powodu „podjęcia przez byłych działaczy »Solidarności« z terenu Tomaszowa Mazowieckiego działań zmierzających do założenia nielegalnej organizacji politycznej pod nazwą PPS”. Stanisław Kurnik znajdował się w gronie inicjatorów powołania PPS. Sprawę zdjęto z ewidencji 05.12.1989 i złożono w archiwum pod sygn. 1629/II. Materiały zostały zniszczone 31.01.1990 w jednostce operacyjnej. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt admin. IPN Ld 00295/2 (30/187), IPN Ld 00295/5 (30/208).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Fanatyk”, nr rej. 9603, prowadzony od 29.10.1986 przez Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w celu operacyjnej kontroli Stanisława Kurnika. Według ustaleń SB S. Kurnik, od 1984 roku pracownik Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim, utrzymywał kontakty z „osobami znanymi z negatywnych poglądów i klerem” oraz był jednym z inspiratorów założenia PPS w Tomaszowie Mazowieckim. W 1988 roku materiały KE „Fanatyk” zostały włączone do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Bumerang”. IPN Ld 067/1068/J (1572/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Bumerang”, nr rej. 10381, prowadzona w okresie 04.06.1988 - 16.08.1989 przez Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w związku z opozycyjną aktywnością działaczy NSZZ „Solidarność”, m.in. Stanisława Kurnika, zatrudnionych w Zakładach Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim. S. Kurnik, jako przewodniczący powołanej 04.10.1988 jawnej Tymczasowej Komisji Organizacyjnej NSZZ „Solidarność” w ZWCh, wzywany był z inspiracji SB do dyrekcji zakładu i prokuratora rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim na „rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze”. Przed wyborami parlamentarnymi w czerwcu 1989 został przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Tomaszowie Mazowieckim i członkiem Wojewódzkiego KO w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawę zakończono na podstawie decyzji dyrektora Departamentu V MSW w związku z zalegalizowaniem działalności NSZZ „Solidarność”. IPN Ld 067/1068/J (1572/2) mikrofilm.
Materiały administracyjne zawierające listę kandydatów Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” do Sejmu i Senatu, opracowaną przez Zespół ds. Kontaktów z Regionami Biura Wyborczego Komitetu Obywatelskiego, datowaną 04.05.1989. Stanisław Kurnik występuje w materiałach jako asystent kandydatki na posła i przewodniczący Komitetu Obywatelskiego „Solidarności” w Tomaszowie Mazowieckim. IPN BU 01619/29 (13n poz. 90).
Materiały administracyjne zawierające szyfrogramy szefa WUSW w Piotrkowie Trybunalskim do dyrektora Gabinetu Ministra Spraw Wewnętrznych z okresu 17.10.1989 - 23.04.1990, dot. sytuacji społeczno-politycznej w woj. piotrkowskim. Stanisław Kurnik występuje w szyfrogramach z 08.01.1990 i 20.02.1990 jako jeden z kandydatów Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na dyrektora Zakładów Włókien Chemicznych „Chemitex-Wistom” w Tomaszowie Mazowieckim. IPN Ld 0051/223 (17/1/90).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Chirurg”, nr rej. 5772, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się doniesienie z 9.12.1983 dotyczące Stanisława Kurnika. IPN Ld 0031/419 (1685/I).
W teczce pracy oraz teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Blizna” nr rej. 9016, prowadzonego przez SB z sekcji V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim znajdują się informacje sporządzone przez funkcjonariusza SB, dotyczące Stanisława Kurnika. IPN Ld 0031/629 (1954/I), IPN Ld 0059/1329/J (1954/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Monika”, nr rej. 5874, prowadzonego przez SB z sekcji V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim znajdują się doniesienia z lat 1986-1987 dotyczące Stanisława Kurnika. IPN Ld 0031/634 (1962/I).
.