Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Marian
Nazwisko: Piórecki
Miejsce urodzenia: Tczew
Data urodzenia: 27-08-1964
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Renarda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Objęty śledztwem prowadzonym w trybie doraźnym od 2 do 08.10.1982 dotyczącym udziału w nielegalnym zbiegowisku w Tczewie w dn. 31.08.1982. Zatrzymany 01.09.1982. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Tczewie z 02.09.1982 tymczasowo aresztowany i osadzony w AŚ w Starogardzie Gdańskim. Oskarżony aktem sporządzonym 10.09.1982 o to, że "w dniu 31 sierpnia 1982 w Tczewie wziął udział w zbiegowisku publicznym, którego uczestnicy obrzucali kamieniami samochody MO, budynek Komendy Miejskiej MO i Komitetu Miejskiego PZPR w Tczewie oraz funkcjonariuszy MO oraz sam czynnie uczestniczył w tych zajściach dopuszczając się przez to gwałtownego zamachu na mienie i osoby MO, a nadto dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza MO, uderzając go kamieniem w okolicę lewego barku". IPN Gd 53/4
Akta prokuratorskie Telex Prokuratury Generalnej dot. ścigania organizatorów i uczestników zajść ulicznych. Przeciwko Markowi Pióreckiemu Prokuratura Rejonowa w Tczewie prowadziła postępowanie Ds. 721/82 w sprawie udziału w nielegalnym zgromadzeniu w Tczewie w dn. 31.08.1982. IPN Gd 76/12
Akta sądowe Akta w sprawie oskarżonych o udział w nielegalnym zbiegowisku publicznym odbywającym się 31.08.1982 w Tczewie. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K. 138/82) z 06.10.1982 sprawę Marka Pióreckiego wyłączono do odrębnego rozpoznania. IPN Gd 465/33 t. 1-2
Akta sądowe Skazany po odstąpieniu od trybu doraźnego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K. 179/82) z 27.12.1982 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w warunkowym zawieszeniu jej wykonania na okres 4 lat. W okresie warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności ww. został oddany pod dozór kuratora sądowego i zobowiązany do wykonywania pracy zarobkowej w jednostce gospodarki uspołecznionej. Sąd wymierzył również karę grzywny zaliczając na jej poczet okres aresztowania od 1.09.1982 do 10.10.1982. Wobec treści wyroku sąd postanowił uchylić zastosowany wobec ww. areszt tymczasowy i nakazał natychmiastowe zwolnienie z zakładu karnego. Zwolniony z ZK w Starogardzie Gdańskim 28.12.1982. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z 02.09.1983 na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983 ww. darowano zapłatę opłat i kosztów postępowania sądowego. IPN Gd 465/49 t. 1-3
Akta operacyjne Materiały po 13.12.1981 dotyczące działań po wprowadzeniu stanu wojennego. Marek Piórecki figuruje w wykazie osób represjonowanych za udział w zajściach ulicznych w dn. 31.08.1982 sporządzonym 10.09.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku. IPN Gd 0207/11 (156/11)
.