Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Podgórski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 24-05-1947
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca wydarzeń grudniowych 70' na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70'. Marian Podgórski z Zarządu Portu Gdańsk brał udział w opracowywaniu rezolucji. Z ww. przeprowadzono rozmowę profilaktyczną. IPN Gd 003/14 t. 4, 11, 24, 56 (15/IV)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] 26.02.1982 zarejestrowany pod nr 42693 do SOS krypt. "Bernard" nr rej. 36808, prowadzonej od 04.11.1980 do 29.09.1982, dotyczącej nielegalnej organizacji. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18174/II. Materiałów o sygn. 18174/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 30.12.1981 do 01.03.1982 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w związku z działalnością w zdelegalizowanej organizacji NSZZ «Solidarność» oraz udziałem w strajku w Zarządzie Portu Gdańsk od 14.12.1981 do 19.12.1981. 08.01.1982 zatrzymany, 09.01.1982 tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni. 15.01.1982 przeszukano mieszkanie ww. Materiały zniszczono zgodnie z protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8086/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 09.01.1982 tymczasowo aresztowany. Oskarżony aktem sporządzonym 04.03.1982 o to, że "będąc członkiem NSZZ «Solidarność» w Zarządzie Portu Gdańsk, czyli związku zawodowego którego działalność na terenie PRL została zawieszona po wprowadzeniu stanu wojennego i pracownikiem przedsiębiorstwa, które zostało zmilitaryzowane, nie odstąpił od udziału w działalności związku, gdyż w dn. 15.12.1981 ok. godz. 9.15 działając wspólnie z innymi osobami, wkroczył do gabinetu Dyrektora Naczelnego Zarządu Portu Gdańsk, domagając się niezamykania pomieszczeń Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» pod groźba usunięcia z użyciem przemocy członków dyrekcji, a następnie domagał się wydania dwóch flag narodowych celem wywieszenia ich na budynku dyrekcji na znak trwającej akcji protestacyjnej w Zarządzie Portu Gdańsk". IPN Gd 267/6848
Akta sądowe Na mocy wyroku Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.34/82) z 30.03.1982 uniewinniony od zarzucanego mu aktem oskarżenia czynu. Sąd uchylił wobec ww. tymczasowe aresztowanie i nakazał natychmiastowe zwolnienie z aresztu. IPN Gd 253/9266-9269 (3958/91/3690-3693)
Akta tymczasowo aresztowanego Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 09.01.1982 tymczasowo aresztowany w związku z postępowaniem Pm.Śl.II-32/81. Uniewinniony od zarzucanego mu czynu na mocy wyroku Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.34/82) z 30.03.1982. Sąd wobec treści wyroku uchylił wobec ww. tymczasowe aresztowanie i nakazał zwolnienie z aresztu. Zwolniony 30.03.1982. IPN Gd 161/321 (38/260)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 26.08.1983 zarejestrowany pod nr 47498 do SOR krypt. "Cienie" nr rej. 46437 prowadzonej od 03.03.1983 do 21.11.1989 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Gdańsku. Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja ewidencyjna Ww. otrzymał od Wydz. V WUSW w Gdańsku zastrzeżenie wyjazdów nr Z-8803/84 do WKŚ ("wszystkie kraje świata") na okres od 01.01.1985 do 01.01.1987 ze względu na prowadzenie działalności o charakterze antysocjalistycznym. 07.08.1987 otrzymał zastrzeżenie nr GD/736/Z/87 wniesione przez Wydz. V WUSW w Gdańsku do WKŚ ("wszystkie kraje świata") do 31.12.1989, ponieważ "prowadzi ciągłą działalność na terenie MPH-Gdańsk na rzecz TKZ NSZZ «Solidarność»". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i ZSKO.
.