Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krystyna Elżbieta
Nazwisko: Tkacz
Nazwisko rodowe: Gajowiak
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 12-03-1955
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Objęta śledztwem i postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Bydgoszczy (Pg.Śl. II-44/82) podejrzana o to, że "w miesiącu styczniu i lutym 1982 w Bydgoszczy jako członek NSZZ «Solidarność», którego działalność została zawieszona nie odstąpiła od kontynuowania działalności prowadzonej przez ten związek i w celu osłabienia gotowości obronnej PRL sporządziła przeznaczone do rozpowszechniania ulotki zawierające wiadomości mogące gotowość tę osłabić". 15.02.1982 dokonano przeszukania w mieszkaniu ww. i w miejscu pracy. 25.02.1982 tymczasowo aresztowana. W związku z toczącym się postępowaniem Wydz. Śledczy KWMO w Bydgoszczy 13.03.1982 wydał postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów do "krajów kapitalistycznych" [KK] w okresie 12.03.1982-12.03.1984. Śledztwo dot. ww. zamknięto 15.05.1982 skierowaniem aktu oskarżenia do sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy. IPN By 070/5172 (5691/III)
Akta sądowe Skazana wyrokiem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z 06.07.1982 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w warunkowym zawieszeniu jej wykonania na okres 3 lat oraz karę grzywny na której poczet zaliczono okres tymczasowego aresztowania. Sąd postanowił o zwolnieniu ww. z ZK w Bydgoszczy- Fordonie. Zwolniona 07.07.1982. IPN By 51/114-119
Akta tymczasowo-aresztowanego Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy z 25.02.1982 tymczasowo aresztowana w związku z toczącym się postępowaniem Pg.Śl.II-44/82. Zwolniona 07.07.1982 na mocy postanowienia Sądu POW w Bydgoszczy (So.W.241/82) z 06.12.1982 wobec treści wyroku skazującego ww. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w warunkowym zawieszeniu wykonania kary na okres 3 lat. IPN By 94/1285
.