Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Alojzy
Nazwisko: Żmiejko
Miejsce urodzenia: Ruda
Data urodzenia: 07-04-1926
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie min. A. Żmiejki zatrzymanego w dn. 18.10.1946 na mocy postanowienia szefa PUBP w Białymstoku pod zarzutem przynależności do NZW. Postanowieniem z dn. 29.10.1946 o tymczasowym aresztowaniu osadzono ww. w więzieniu w Białymstoku. Dochodzenie formalnie wszczęto w dn. 20.11. 1946, zakończono w dn. 22.11.1946 sporządzeniem aktu oskarżenia, w którym A. Żmiejo został oskarżony o to, że od maja 1946 do 18.10.1946 należał do "nielegalnej organizacji NZW wiedząc, iż organizacja ta gromadzi środki walki orężnej, występuje zbrojnie przeciwko obecnemu ustrojowi i wraz z członkami tejże organizacji brał udział w napadzie na Posterunek MO w Dobrzyniewie". A. Żmiejko posługiwał się ps. "Mucha". Według arkuszy informacyjnych zamieszczonych w aktach sprawy członek oddziału "Kmicica" działającego na terenie Krypna oraz członek oddziału "Burego". IPN Bi 07/477 (1224/III, KSL-3779)
Akta sądowe Akta sprawy przeciwko min. A. Żmiejce oskarżonemu o przynależność do NZW na terenie woj. białostockiego. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Knyszynie z dn. 28.10.1946 skazany na 15 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez 5 lat. Na mocy ustawy o amnestii z dn. 22.02.1947 karę złagodzono do 10 lat więzienia. Karę odbywał w więzieniu w Białymstoku, Rawiczu, Potulicach i obozie pracy w Mielęcinie. Zwolniony warunkowo w dn. 13.08.1953 na mocy postanowienia Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 28.07.1953. IPN Bi 212/419 (AS 214/DR 125/46)
Akta penitencjarne Od 20.06.1947 osadzony w Centralnym Więzieniu w Rawiczu, w dn. 24.11.1952 skierowany do Potulic. IPN Po 3/35, 3/38, 3/44, 3/48
Charakterystyka Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 47 Komendy Powiatu krypt. „Bałtyk” NZW działającej na terenie pow. Białystok w okresie: kwiecień/maj 1945-kwiecień 1947. W aktach zachował się kwestionariusz z dn. 15.05.1978, według którego A. Żmiejko ps. „Mucha” od maja 1946 do 18.10.1946 należał do NZW, w sierpniu 1946 został przydzielony do oddziału pod dowództwem „Kmicica”. Zatrzymany w dn. 18.10.1946 i skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku. IPN Bi 019/87/4 cz. 2 (2/37)
.