Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Czesław
Nazwisko: Dzimitrowicz
Miejsce urodzenia: Strzelcowizna
Data urodzenia: 26-10-1919
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbiór ankiet osób ujawnionych w 1947 roku w woj. białostockim. Czesław Dzimitrowicz ujawnił się w dn. 25.04.1947 przed Komisją Amnestyjną w PUBP Augustów jako żołnierz WiN krypt. „Pocisk” (obszar centralny woj. Białystok, Suwałki-Augustów), pełnił funkcję dowódcy plutonu ps. „Wrona”, „Lech”. Do AK wstąpił w 1942 roku pełniąc początkowo funkcję szeregowego, następnie wstąpił do patrolu dywersyjnego „Bębna”, przeniesiony do patroli „Wiernego”, „Klona”. Otrzymał zaświadczenie nr 06084. AP w Białymstoku sygn. 1427/15, ankieta osoby ujawnionej (DU-1093).
Akta prowadzone przez PUBP Suwałki/Ref. Śledczy PUBP Augustów w okresie od 07.12.1948 do 26.02.1949. Sprawa dotyczyła m.in. Czesława Dzimitrowicza aresztowanego w dn. 07.12.1948 na rozkaz szefa PUBP Suwałki, przekazanego następnie do PUBP Augustów z uwagi na prowadzenie tam sprawy grupowej dotyczącej działalności patrolu dywersyjnego. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 26.02.1949, w którym Czesław Dzimitrowicz został oskarżony m.in. o dokonanie akcji zbrojnej w dn. 20.02.1947 na terenie pow. Augustów i 13.03.1947 na terenie pow. Olecko. Ww. wstąpił do WiN w maju 1945, posługiwał się ps. „Lech” do chwili ujawnienia w dn. 25.04.1947. IPN Bi 07/961 (1720/III, KSL-6692).
Akta prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku/Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie/Sąd Wojewódzki w Białymstoku w okresie od 07.12.1948 do 31.08.1949. Sprawa dotyczyła m.in. Czesława Dzimitrowicza oskarżonego w dn. 26.02.1949 o udział w akcjach zbrojnych na terenie pow. Augustów i pow. Olecko w ramach działalności w WiN Obwód Suwałki Augustów. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 06.04.1949 ww. skazany został na karę łączną 12 lat więzienia z przepadkiem całego majątku na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie w dn. 31.08.1949 utrzymał wyrok w mocy. Decyzją Rady Państwa z dn. 19.08.1955 karę pozbawienia wolności zmniejszono do 8 lat więzienia, natomiast na podstawie ustawy o amnestii z dn. 27.04.1956 orzeczono karę łączną również w wymiarze 8 lat więzienia. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku z dn. 21.05.1956 karę złagodzono o połowę. IPN Bi 212/2554, IPN Bi 033/166 (Sr 158/49).
Sprawozdania roczne, miesięczne i tygodniowe z pracy Ref. Śledczego PUBP Suwałki przesyłane do Wydz. Śledczego WUBP Białystok. W aktach zachował się raport tygodniowy z dn. 13.12.1948 z pracy Ref. Śledczego PUBP Suwałki za okres od 04.12.1948 do 11.12.1948, w którym Czesław Dzimitrowicz występuje w charakterze podejrzanego o dokonanie akcji w dn: 14.04.1948 i 18.04.1948. IPN Bi 045/1881 (103/35).
Sprawozdania miesięczne, opisowe i statystyczne Ref. Śledczego PUBP Suwałki przesyłane do Wydz. Śledczego WUBP Białystok. W aktach zachowało się sprawozdanie z dn. 29.12.1948 z pracy Ref. Śledczego PUBP Suwałki za okres od 30.11.1948 do 31.12.1948, w którym Czesław Dzimitrowicz występuje jako członek WiN na terenie pow. Augustów, który został aresztowany w dn. 07.12.1948. IPN Bi 045/1877 (103/31).
Akta sądowe dotyczące innych osób prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku w okresie od 18.04.1953 do 27.07.1953. W aktach zachował się protokół przesłuchania świadka Czesława Dzimitrowicza w dn. 05.05.1953 przez oficera śledczego PUBP Suwałki. W protokole ww. opisany jest jako członek oddziału „Wiernego” ps. „Wrona-Lech”, aresztowany w roku 1948, skazany na 12 lat więzienia i odbywający karę w więzieniu w Sztumie. IPN Bi 585/2 (Sr 374/53).
Zbiór dokumentów ze spraw operacyjnych (Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej/ Sprawy Operacyjnej Obserwacji/ Kwestionariusza Ewidencyjnego) dotyczących innej osoby. Sprawy prowadzone były przez PUdsBP/ SB KPMO Suwałki w okresie od 24.05.1955 do 05.06.1974. W Kwestionariuszu Ewidencyjnym o nr 8971/70 zachowała się informacja, iż Czesław Dzimitrowicz ps. „Wrona” należał do podziemia AK-WiN na terenie pow. Augustów-Suwałki. Funkcjonariusze prowadzący: chor. Urbanowicz J. -referent PKds. BP Suwałki, 6.05.1955 założył sprawę - brak imienia oraz por. Wiśniewski M. starszy oficer operacyjny SB KPMO Suwałki (19.06.1965) - brak imienia. IPN Bi 012/33 (Ag-4262, 1220/II a-b).
Akta paszportowe prowadzone przez Sekcję Paszportów Zagranicznych KWMO Białystok/ Wydz. Paszportów KWMO/ WUSW Suwałki w okresie od 1957 do 1989. W aktach zachowała się notatka informująca o skazaniu Czesława Dzimitrowicza ps. „Wrona” na 12 lat więzienia za przynależność do WiN i udział w akcjach zbrojnych dokonanych w dn: 20.02.1947 na terenie pow. Augustów i 13.03.1947 na terenie pow. Olecko. Akta zawierają również podanie o wyjazd za granicę do USA na pobyt stały z dn. 02.02.1961 wraz z odmową organu paszportowego oraz informacją o zastrzeżeniu. Brak bliższych danych o powodzie zastrzeżenia. IPN Bi 456/10043.
Teczka zagadnieniowa o krypt. „P-13” (Nr rej. Bk 62/1942) prowadzona przez Wydz. III KWMO Białystok w okresie od 22.09.1959 do 29.12.1971. Sprawa dot. badania przejawów nielegalnej działalności byłych członków AK-WiN z terenu woj. białostockiego. W aktach zachowało się pismo Zastępcy Naczelnika Wydz. III KWMO Białystok z dn. 09.06.1958 informujące, iż Czesław Dzimitrowicz nie powinien otrzymać zezwolenia na wyjazd do USA z uwagi, iż był aktywnym członkiem WiN na terenie pow. Augustów. IPN Bi 011/3/2 (85/IV).
Teczka personalna tajnego współpracownika ps. „Turysta” nr rejestr 5610/1967 prowadzona przez Strażnicę w Sejnach Podlasko-Mazurskiej Brygady WOP w okresie od 22.03.1967 do 17.09.1980 dotycząca innej osoby. Celem pozyskania do współpracy TW ps. "Turysta" było ustalenie poczynań i zamiarów byłych członków WiN m.in. Czesława Dzimitrowicza ps. „Wrona”. IPN Bi 00130/1354/J, IPN Bi 00130/1355/D (993/I).
Kwestionariusz Ewidencyjny (brak kryptonimu) nr rejestr. Bk 10022/71 prowadzony przez SB KPMO Sejny w okresie od 29.03.1971 do 17.03.1973. Kwestionariuszem objęty został Czesław Dzimitrowicz jako były dowódca plutonu AK-WiN „skłonny do podjęcia wrogiej działalności”. Materiały zostały zniszczone w dn. 29.01.1990 zgodnie z protokołem brakowania akt Nr 67/90. Akta o sygn. 756/II zniszczono 29.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusze osobowe do Charakterystyki nr 92, 98 Komendy Obwodu Augustów AK-WiN. W aktach zachował się kwestionariusz osobowy na członka AK z dn. 17.01.1987 opisany w Charakterystyce nr 92. Czesław Dzimitrowicz ps. „Wrona","Lech” w okresie od stycznia 1945 do września 1945 na terenie pow. Suwałki należał do AK. W październiku 1945 przeszedł do WiN Obwód Suwałki Augustów. Aresztowany w dn. 07.12.19478. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 06.04.1949 skazany na 12 lat więzienia. Charakterystyka została sporządza w Wydz. „C” WUSW w Białymstoku. IPN Bi 019/126/1 (2/59).
.