Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-08-2022 07:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Eugeniusz
Nazwisko: Religa
Miejsce urodzenia: Miedniewice
Data urodzenia: 16-12-1938
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Od dnia 16.12.1986 doc. dr hab. Zbigniew Religa - wówczas kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii w Zabrzu - był operacyjnie kontrolowany przez SB z Grupy III MUSW Zabrze w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Unikat” (nr rej. KA-63275). Sprawę tę założono na podstawie donosu przekazanego przez tajnego współpracownika SB, z którego wynikało, że doc. Zbigniew Religa w prywatnych rozmowach, a także na terenie kliniki, "prezentował poglądy negatywne wobec władz". Ponadto z prowadzonych przez niego rozmów miało wynikać, że "posiadał materiały i wydawnictwa nie dopuszczone do druku przez władze PRL". W czasie prowadzenia ww. operacyjnej kontroli uzyskano także potwierdzenie, że Zbigniew Religa był członkiem i jednym z czołowych działaczy NSZZ „Solidarność” w Instytucie Kardiologii w Warszawie, gdzie wcześniej pracował. W powyższej sprawie wykorzystano też inne doniesienia agenturalne. Prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Unikat” zakończono dnia 06.07.1989 z powodu stwierdzenia „zaprzestania wrogiej działalności” przez ww. lekarza. W związku z tym materiały wymienionego Kwestionariusza złożono w archiwum Wydz. "C" WUSW Katowice pod sygnaturą 43417/II. Materiały, które po zmikrofilmowaniu zostały przeznaczone przez SB do zniszczenia, zostały odzyskane z makulatury. Obecnie są przechowywane pod sygnaturą IPN Ka 230/6996. IPN Ka 230/6996 (43417/II), IPN Ka 0162/2435 (43417/2) mikrofilm.
.