Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Józef
Nazwisko: Błaszczyk
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 22-01-1953
Imię ojca: Lucjan
Imię matki: Daniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Pozytywni” zarejestrowana pod nr. rej. 3517, prowadzona od 18.11.1980 do 04.04.1984 przez Wydział III „A”/V KW MO w Sieradzu, a następnie przez Wydział V WUSW w Sieradzu. W dniu 09.01.1982 Bogdan Błaszczyk został zarejestrowany do sprawy pod nr. rej. 4346. Sprawa została założona w celu rozpracowania Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej. B. Błaszczyk występuje jako Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Poddębicach, członek Prezydium NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej, członek komitetu strajkowego oraz Komisarz Strajkowy na Region Ziemi Sieradzkiej. W dniu 10.05.1982 został wyrejestrowany ze sprawy w związku z założeniem w celu jego dalszej kontroli Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Pielęgniarz”. SO krypt. „Pozytywni” została zakończona w dniu 04.04.1984. IPN Ld 020/9 t. 1, 6, 7 (12/IV).
Akta internowania. Internowany na mocy decyzji nr 11/81 Komendanta Wojewódzkiego MO w Sieradzu z dnia 13.12.1981, na wniosek Wydział V KW MO w Sieradzu z dn. 01.12.1981. Podstawą do zatrzymania B. Błaszczyka była dotychczasowa działalność w NSZZ „Solidarność”. Zwolniony na mocy decyzji nr 35 z dn. 29.04.1982. Występuje w wykazie alfabetycznym osób internowanych w okresie stanu wojennego pod poz. 471. IPN Ld 053/35 t. 7 (2/25/90), IPN Ld 24/235 (710), IPN Po 161/1.
Akta internowanego. Internowany w okresie 13.12.1981-29.04.1982. B. Błaszczyk w dniu 13.12.1981 został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu, skąd 06.01.1982 został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu gdzie przebywał do zwolnienia w dniu 29.04.1981. IPN Ld 24/84 (1/82).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o krypt. „Pielęgniarz”, nr rej. 4595, prowadzony od 07.05.1982 przez Wydział V KW MO w Sieradzu. W sierpniu 1983 Wydział V WUSW w Sieradzu przekazał KE do RUSW w Poddębicach do dalszego prowadzenia. Kwestionariusz został założony w celu dalszej inwigilacji B. Błaszczyka po zwolnieniu go z internowania w związku z wcześniejszą działalnością w NSZZ „Solidarność”. W latach 1982-1984 przeprowadzono z nim szereg rozmów o charakterze „profilaktyczno-ostrzegawczym”. Została założona również kontrola korespondencji krajowej i zagranicznej. W dniu 06.06.1986 prowadzenie Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Pielęgniarz” zakończono. IPN Ld 055/572/J (1045/2) mikrofilm.
W teczce personalnej tajnego współpracownika (TW) ps. „Zbyszek” nr rej. 5599 prowadzonego przez Grupę III RUSW w Poddębicach znajduje się notatka służbowa z dnia 15.03.1984 sporządzona przez funkcjonariusza SB dot. inwigilacji B. Błaszczyka. IPN Ld 0057/800/J (1089/1) mikrofilm.
Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata (WKŚ) o numerze Z-946/81 wydane 01.11.1981 przez Wydział Paszportowy KW MO w Łodzi. Powodem była notatka służbowa przesłana przez KW MO w Sieradzu informująca, że B. Błaszczyk chciał udać się do obozu przesiedleńców w Wiedniu, a potem ubiegać się o emigrację do Kanady. Zastrzeżenie zostało przedłużone 03.10.1983, anulowane w dniu 13.12.1985. IPN Ld 534/23514 (EASI 23514).
.