Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Izabela
Nazwisko: Dulkiewicz
Nazwisko rodowe: Łoś
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 18-11-1953
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana w ramach SOR krypt. "Dominik" w związku z prowadzeniem działalności antypaństwowej. Materiałów brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt paszportowych.
Akta prokuratorskie Akta w sprawie śledztwa prowadzonego w okresie 18.01.1978-28.06.1978 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku dotyczącego skierowania do Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku w styczniu 1978 pisma zawierającego groźbę bezprawną pod adresem funkcjonariusza MO w celu zmuszenia go do zaniechania czynności służbowych w sprawie Ds. 7/77. W dn. 22.05.1978 przeprowadzono badania eliminacyjne dokumentów napisanych przez Izabelę Dulkiewicz. Nie stwierdzono cech wspólnych pisma ww. z napisanym odręcznie anonimem. 28.06.1978 postanowiono o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. IPN Gd 76/4
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”- notatki służbowe, analizy operacyjne, plany działań administracyjnych, informacje od TW, notki biograficzne głównych uczestników. Izabela Dulkiewicz była uczestnikiem «RMP». IPN Gd 340/1 t. 1-2 (54427/II)
Akta operacyjne Materiały dot. działań operacyjnych w ramach SOS krypt. "Cichy" prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Krakowie na fakt kolportażu materiałów o negatywnej wymowie polityczno-społecznej. W wyniku perlustracji korespondencji Wydz. "W" KWMO w Gdańsku porównał charakter pisma anonimu ze sprawy krypt. "Cichy" z charakterem pisma korespondencji Izabeli Dulkiewicz. Nie stwierdzono cech zbieżnych pisma wobec czego ww. została wyeliminowana z podejrzeń o wykonanie anonimu. IPN Gd 382/6
Akta paszportowe W aktach paszportowych Izabeli Dulkiewicz znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę do WKŚ ("wszystkie kraje świata") w okresie od 01.02.1977 do 31.01.1979 wniesione 18.01.1977 przez Wydz. IV KWMO w Gdańsku (nr rej. 21511) w związku z "podejrzeniem o wrogą działalność antypaństwową". IPN Gd 645/34046 (EAGD 34046)
.