Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Tadeusz Włodzimierz
Nazwisko: Wrzaszczyk
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 12-09-1932
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Longina
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 1956 r., wydalony przez Zespół Orzekający CKKP 24.08.1980r. Ukończył Politechnikę Warszawską mgr inżynier mechanik (1956 r.). W latach 1954-56 konstruktor w Zakładach Radiowych w Warszawie, następnie w Zakładach FSO w Warszawie (1956-65), gdzie był m.in kierownikiem wydziału, szefem produkcji i do 1962r. nacz. inż. W latach 1965-1970 Naczelny Dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego i kierował uruchomieniem produkcji "Polskiego Fiata". W latach 1960-1965 był również doc. kontraktowym w Instytucie Pojazdów Politechniki Warszawskiej.
W latach 1976-1980 poseł na Sejm PRL. W okresie 08.02-30.11.1982 był internowany w ośrodku w Promniku.
Źródło: IPN BU 01210/41/CD, IPN BU 728/36084, s. 70; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza część I - Zjazdy i posiedzenia plenarne Komitetu Centralnego od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Część II Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze komitetów wojewódzkich PZPR 21 XII 1948 - 31 XII 1982. Opracowali W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, dalej PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s...; Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 443;Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Minister Ministerstwo Przemysłu Maszynowego Warszawa Brak 23-12-1970 23-10-1975 IPN BU 01210/41/CD, Mołdawa T. ,Ludzie władzy 1944-1991, s. 203, 443.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 6-10-1980 IPN BU 01210/41/CD, PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983, s. 149; Mołdawa T. Ludzie władzy 1944-1991, s. 443.
Wicepremier Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 23-10-1975 24-08-1980 IPN BU 01210/41/CD, Mołdawa T.,Ludzie władzy 1944-1991, s.175, 443.
Przewodniczący Komisja Planowania przy Radzie Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 23-10-1975 24-08-1980 IPN BU 01210/41/CD, Mołdawa T. ,Ludzie władzy 1944-1991, s. 176, 443.
Zastępca Członka Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 14-02-1980 IPN BU 01210/41/CD, Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 262.
Członek Biuro Polityczne Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 24-08-1980 IPN BU 01210/41/CD, Mołdawa T., Ludzie władzy 1944-1991, s. 261, 443.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Internowania Karta E -14/1 [z kartoteki Biura "C" MSW] : data zapisu: 12.11.84, treść zapisu: "Były Wicepremier rządu PRL. Internowany dnia 13.XII.1981 na podstawie decyzji nr 10 komendanta KSMO w W[arsza]wie art. 42 dekretu z dnia 12.XII.1985 o ochronie bezpieczeństwa państwa w okresie stanu wojennego. Oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowych w kwocie ok. 2 mln. zł oraz zagarnięcie mienia społecznego. Mat W. I Biuro Śl. MSW (nie rej.) zostały złożone i sfilmowane w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW do nr 7414/III zbiorowa. IPN BU 0582/141 (MSW 7414/III) IPN BU 01255/462 (MSW 7414/3)
Sprawa kontrolno-śledcza Karta E-14/1 [z kartoteki Biura "C" MSW] z dnia 05.09.1986, Sprawa kontr[olno-]śledcza Wydz. II Biura Śledczego MSW (nie rej.) ,zakończona dn. 21.07.1984. W sierpniu 1980 po odwołaniu z funkcji czł[onka] Biura Polit[ycznego] KC PZPR oraz stanowisk Wicepremiera i Przewodn[iczącego] Komisji Planowania przy R.M. PRL zabrał z Komisji Planowania dokumenty dot. tajemnicy państwowej i służbowej, które przechowywał i ukrywał w swojej wilii w Konstancinie i mieszkaniu w Warszawie. W dn. 20.09.1984 Prok. Gen. w W[arsza]wie umorzyła śledztwo na podstawie przepisów o amnestii z dn., 21.07.1984r. Materiały złożone i sfilmowane w archiwum Wydz. II Biura „C” MSW do nr 7554/III ." IPN BU 0582/217 (MSW 7554/III) IPN BU 01255/594 (MSW7554/3)
Zapis z elektronicznej bazy danych ZSKO-88 Wydruk z elektronicznej bazy danych ZSKO-88: Postępowanie przygotowawcze – Przechowywał w domu dokumenty dot. Tajemnicy Państwowej i Służbowej w dniu 20.09.1984 przez prokuraturę Generalną w Warszawie- Umorzono na mocy amnestii. Dnia 21.07.1984 zdjęto z ewidencji. Materiały archiwalne numer 7554/3 złożono w Biuro „C” MSW Wydział II. Mikrofilm 7554/3. Postępowanie przygotowawcze- oskarżony o przyjęcie korzyści majątkowych w kwocie ok. 2mln zł oraz zagarnięcie mienia społecznego. Dnia 12.11.1984r. zdjęto z ewidencji – przekazano do archiwum. Materiały archiwalne numer 7414/3zbior. Złożone w Biurze „C” MSW Wydział II mikrofilm 7414/3zbior. Rejestracje Kryminalne: Podejrzany objęty postępowaniem przygotowawczym. przez pion dochodzeniowo-śledczy KGMO wydział WA do sprawy D3-41/80, nr RSD- 22/80, za przestępstwo z art. 47/1 UKS. Podejrzany objęty postępowaniem przygotowaw. Przez PION dochodzeniowo-śledczy KGMO wydział WA do sprawy D3-10/81, nr RSD-318/81, za przestępstwo z art. 240KK. IPN BU 0582/141 (MSW 7414/III) IPN BU 01255/462 (MSW 7414/3) IPN BU 0582/217 (MSW 7554/III) IPN BU 01255/594 (MSW7554/3)
.