Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Antoni
Nazwisko: Misiek
Miejsce urodzenia: Czechowice-Dziedzice
Data urodzenia: 12-01-1941
Imię ojca: Ambroży
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Józef Misiek był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Wściekli" KR 24925 prowadzonej przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie. Został zarejestrowany 26.08.1981 pod nr KR 24981. Rozpracowywany ze względu na aktywną działalność w NSZZ "Solidarność" na terenie UJ. Od 08.07.1982 przerejestrowany do osobnej sprawy krypt. "Niedźwiadek". Prowadzenie sprawy "Wściekli" zakończono i materiały złożono 17.01.1983 w archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15838/II-gr. Akta SOS krypt. "Wściekli" zniszczono w 1989 r. Akta o sygn. 15838/II gr. zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania Józef Misiek ze sprawy krypt. "Wsciekli" został zarejestrowany 09.07.1982 do SOR krypt. " Niedźwiadek" przez Wydział III-1 KWMO w Krakowie. Działał w NSZZ "Solidarność" na UJ, był współzałożycielem i redaktorem pisma „Universitas”. Sprawę zakończono i materiały złożono 23.07.1984 w Archiwum Wydziału „C” WUSW w Krakowie pod sygnaturą 16373/II. Akta zniszczono we wrześniu 1989 r. Akta 16373/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta paszportowe Akta paszportowe J. Miśka. Zastrzeżenie wyjazdów do WKŚ nr Z-7283 wniesione przez Wydz. III-1 KWMO w Krakowie na okres od 08.03.1983 do 07.03.1985 w związku z działalnością w NSZZ "Solidarność" i zorganizowaniem sieci kolportażu m.in na teren HiL. Odmowa wydania paszportu na wyjazd do Jugosławii w 1983. Zastrzeżenie anulowano 13.11.1984. IPN Kr 37/51839 (EAKr 51839)
.