Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Nieckarz
Miejsce urodzenia: Anówka
Data urodzenia: 10-06-1941
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 13.11.1968 r., w latach 1961 - 1970 w ZMS, kolejno był członkiem zarządu i przewodniczącym koła organizacji w Min. Finansów. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki, mgr ekonomii 1965 r. Akademia Nauk Społecznych przy KC KPZR w Moskwie - dyplom ukończenia 1979 r. W latach 1965 - 1977 pracował w Min. Fin., na stanowiskach od st. referenta do dyrektora departamentu. Od lutego do listopada 1980 r. Zastępca Kierownika Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezesa RM. W 1987 r. Radca Ambasady PRL na Węgrzech.
Źródło: Archiwum Akt Nowych (AAN) Centralna Kartoteka KC PZPR 13756, s. 1; 12618, s. 1, 2, 5, 38, 53, 56; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 402.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa Podstawowa Organizacja Partyjna w Ministerstwie Finansów Warszawa PZPR 1972 1974 AAN KC PZPR CK 12618, s. 1, 53.
Zastępca Kierownika Wydział Planowania i Analiz Gospodarczych Komitet Centralny Warszawa PZPR 17-06-1977 25-02-1980 AAN KC PZPR CK 12618, s. 38; W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990, pod red. K. Persaka, Warszawa 2000, s. 126.
Wiceprezes I Zastępca Prezesa Narodowy Bank Polski Warszawa Brak 11-1980 9-10-1982 AAN KC PZPR CK 12618, s. 7.
Minister Ministerstwo Finansów Warszawa Brak 09-10-1982 17-07-1986 AAN KC PZPR CK 12618, s. 41, 52;
Minister-Członek Prezydium Rządu Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa Brak 15-11-1985 17-07-1986 T.Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, s. 178.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
23.04.1982 r. zarejestrowany przez Wydz. VIII Dep. I MSW do rozpracowania obiektowego krypt. "STOPA", zarejestrowanego w SSE Dep. I MSW pod nr. 14384 przez Wydz. VIII Dep. I MSW, dotyczącego polityki finansowo-kredytowej Francji. Sprawę zakończono w maju 1989 r. 04.05.1989 r. materiały złożono w archiwum Dep. I MSW pod nr. J-11650. Dziennik rejestracyjny SSE Dep. I MSW - zapis pod poz. 14384; IPN BU 02013/22 (J-11650), mikrofilm: IPN BU 01824/267 (J-11650).
11.11.1987 r. zarejestrowany w Biurze "C" MSW pod nr. 104288 przez Wydz. VIII Dep. I MSW w kategorii zabezpieczenie. 05.12.1987 r. zarejestrowany pod nr. 17783 w SSE Dep. I MSW przez Wydz. VIII Dep. I MSW jako kontakt operacyjny ps. "DARG". Karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; dziennik rejestracyjny MSW - zapis pod poz. 104288; dziennik rejestracyjny SSE Dep. I MSW - zapis pod poz. 17783; Materiały sygn. arch. IPN BU 02386/52 (J-16353).
Dopuszczony do prac MOB. Karta E-14-B z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 427/08/3 zarządzenie z dnia 28.11.2008r. dotyczące Stanisława Nieckarza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.