Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Mars
Miejsce urodzenia: Krzesławice
Data urodzenia: 09-04-1912
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Stanisław Mars był rozpracowywany w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej, jako były Komendant Batalionów Chłopskich na pow. krakowski oraz aktywny działacz PSL. Agitował przeciwko referendum 1946 roku oraz sfałszowanym wyborom 1947 roku. Po wojnie kilkakrotnie aresztowany. W 1946 za antykomunistyczną działalność podczas okupacji oraz za posiadanie broni. W 1947 za nawoływanie do bojkotu wyborów. W 1952 - prewencyjnie, na okres wyborów. Sprawę zakończono, a akta złożono do Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie w dn. 18.08.1959. IPN Kr 010/9043 (9201/II)
Akta kontrolno-śledcze S. Mars był rozpracowywany przez PUBP w Krakowie z powodu zarzutu o nie poinformowaniu komunistycznych władz o planowanej akcji podziemia. Został tymczasowo aresztowany w grudniu 1946. Zwolniony na mocy amnestii 08.03.1947. IPN Kr 07/600 t. 1-2 (701/III), IPN Kr 096/601 (701/III) mkf.
Akta kontrolno-śledcze S. Mars był rozpracowywany z powodu przynależności do podziemnej organizacji, która z ramienia PSL miała obalić ustrój komunistyczny w Polsce. Śledztwo zostało umorzone 23.05.1950 z braku dowodów. IPN Kr 07/2197 (2308/III)
Akta prokuratorskie S. Mars był oskarżony o to, że jako komendant powiatowy BCh, aprobował wyrok śmierci wydany przez Wojewódzkiego Komendanta BCh i polecił go wykonać. Decyzją Sądu Wojewódzkiego w Krakowie z dn. 15.03.1951 został uniewinniony. IPN Kr 502/4048 (II 1S 14/50)
Akta sądowe S. Mars został tymczasowo aresztowany postanowieniem WPR w Krakowie z dn. 03.12.1946 z powodu podejrzenia zaangażowania w akcję "Błyskawicy" z 1945. Postanowieniem WSR w Krakowie z dn. 05.03.1947 postępowanie zostało umorzone. IPN Kr 110/1020 (Sr 290/47)
Sprawa Obiektowa S. Mars występuje w SO krypt. "Kanciarze" dot. działalności Wojewódzkiego Zarządu PSL w Krakowie. IPN Kr 075/34 t. 1-20 (50/OB)
.