Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Blicharz
Miejsce urodzenia: Jecawa
Data urodzenia: 08-12-1942
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania Jan Blicharz został zarejestrowany 30.12.1981 pod nr KR 25418 przez Wydział III „A” KWMO w Krakowie w ramach SOR krypt. "Szantaż" KR 25084. Zorganizował i kierował strajkiem w Krakowskich Zakładach Armatur. Sprawę zakończono realizacją procesową, skierowano do sądu. Materiały złożono 06.04.1982 w Archiwum Wydziału V KWMO w Krakowie pod sygnaturą 15494/II-gr. Akta zniszczono w 1989. Akta 15494/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta kontrolno-śledcze Materiały Wydz. Śledczego KWMO w Krakowie w sprawie strajku w KZA. Jan Blicharz zorganizował strajk w Krakowskich Zakładach Armatur 14-15.12.1981. Skazany przez Sąd Wojewódzki w Krakowie 28.01.1982 na 1 rok i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Akta zakończono i złożono 17.02.1983 w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygnaturą 5509/III. IPN Kr 07/5235 (5509/III)
Akta prokuratorskie Akta śledztwa Prokuratury Wojewódzkiej w Krakowie w sprawie zorganizowania przez Jana Blicharza strajku w Krakowskich Zakładach Armatur w dniu 14.12.1981. Strajk został zorganizowany w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu wojennego oraz aresztowaniem jednego z pracowników KZA, działacza „Solidarności”. Strajk został spacyfikowany 15.12.1981. Tego samego dnia Jan Blicharz został internowany. Internowanie zamieniono na areszt 23.12.1981. W dniu 05.01.1981 śledztwo zostało zamknięte, a sprawa przekazana do sądu. IPN Kr 303/208 (II Ds 130/81)
Akta sądowe Akta sprawy sądowej w trybie doraźnym przeciwko Janowi Blicharzowi. Jan Blicharz został oskarżony o przestępstwo z art. 46 ust. 1 i 2 Dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym. Jako przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" zorganizował i kierował strajkiem w Krakowskich Zakładach Armatur w dniach 14-15.12.1981. Skazany 28.01.1982 na rok i 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. IPN Kr 4/525 t. 1-2, IPN Kr 4/526 (III K 85/82)
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego w AŚ Montelupich w Krakowie Jana Blicharza. Aresztowany 23.12.1981. Zwolniony po wyroku sądu 28.01.1982. IPN Kr 081/149 (38/12/82)
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Jan Blicharz występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny Jan Blicharz był kontrolowany operacyjnie w ramach KE nr rej. KR 26154. Został zarejestrowany 06.04.1982 przez Wydz. V KWMO w Krakowie. Działał w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność". Materiały KE 19.11.1987 złożono w Archiwum Wydz. "C" WUSW w Krakowie pod sygnaturą 17092/II. Akta zniszczono w 1989. Akta 17092/II zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta paszportowe Akta paszportowe J. Blicharza. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-6849 wniesione przez Wydział V KWMO w Krakowie na okres 05.01.1982-05.01.1984 z powodu aktywnej działalności w „Solidarności” oraz internowania. Zastrzeżenie nr Z-7225/83 wniesione przez Wydział Śledczy KWMO w Krakowie na okres 17.01.1983-17.01.1985 w związku z wyrokiem sądowym. IPN Kr 37/208407 (EAKr 208407)
.