Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund
Nazwisko: Wierzbowski
Miejsce urodzenia: Koszelewy
Data urodzenia: 30-12-1927
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Otylia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Rozpoznania Obiektowego kryptonim "Wywrotowcy"/"Lew" prowadzona w okresie od 1946 do 1953 przez WUBP Olsztyn na członków oddziału dowodzonego przez Stanisława Balla ps. "Sowa". Wierzbowski Edmund ps. "Kret" figuruje w powyższym opracowaniu. IPN Bi 087/68/1-5 (69/IV).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Wierzbowski Edmund ps. "Mak" aresztowany 1.03.1947 przez PUBP Mława jako członek Ruchu Oporu Armii Krajowej. Osadzony początkowo w areszcie przy PUBP, następnie przetransportowany do więzienia w Działdowie, a od 29.04.1947 na Mokotowie. Oskarżony o to, że od września 1946 do chwili aresztowania "był członkiem mającej na celu zmienić przemocą demokratyczny ustrój Państwa Polskiego - organizacji ROAK", nielegalne posiadanie broni i napady. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie dnia 27.10.1947 skazał Wierzbowskiego Edmunda na karę łączną 9 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat. Postanowieniem Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 9.01.1948 skargę rewizyjna uwzględniono i powyższy wyrok uchylono w całości, a sprawę przekazano do ponownego rozpatrzenia w innym składzie sędziów. Wyrokiem WSR w Warszawie z dnia 18.05.1949 skazany został na 3 lata więzienia - na mocy amnestii postępowanie odnośnie przynależności do ROAK i posiadania broni umorzono. Zwolniony z Centralnego Więzienia w Warszawie 5.03.1950. IPN BU 1023/170 (Sr. 836/49).
Wierzbowski Edmund członek oddziału ROAK na terenie powiatu działdowskiego w okresie od lipca 1946 do chwili aresztowania. Skazany przez WSR w Warszawie na 9 lat więzienia. Na mocy amnestii karę złagodzono do 6 lat. Zwolniony po odbyciu kary 3 lat. Za powyższe kontrolowany w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej prowadzonej przez PUBP/PUdsBP w Działdowie w latach 1950-1955. Materiały wybrakowano w 1987 roku. IPN Bi 0089/345 (1877/II).
Streszczenie materiałów operacyjnych dotyczących Wierzbowskiego Edmunda sporządzone 19.01.1956 przez PUdsBP w Mławie. Zatrzymany przez PUBP Mława 01.03.1947 jako członek Ruchu Oporu AK. Dnia 27.10.1947 skazany przez WSR w Warszawie. W materiałach charakteryzowany jako osoba o "wrogiej przeszłości politycznej". IPN BU 0203/1328 (22228/II).
Kwestionariusz osobowy na członka Ruchu Oporu AK sporządzony 23.06.1972 przez Wydz. "C" KW MO Olsztyn. Wierzbowski Edmund od lipca 1946 na terenie województwa bydgoskiego, warszawskiego i olsztyńskiego był szeregowym członkiem ROAK pod dowództwem Stanisława Balla ps. "Sowa" do chwili zatrzymania. Za powyższe skazany przez WSR w Warszawie na 9 lat więzienia. IPN Bi 065/153/1 (932/IV), IPN Bi 087/526 (932/IV).
.