Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Genowefa
Nazwisko: Zelkowska
Miejsce urodzenia: Skroda Mała
Data urodzenia: 21-12-1926
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Członek Narodowych Sił Zbrojnych z okresu okupacji hitlerowskiej na terenie powiatu kolneńskiego pełniąca funkcję sanitariuszki, a następnie prokuratora. Oskarżyciel dwóch żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zostali skazani na karę śmierci przez organizację (wyrok wykonano na jednej osobie, druga osoba zbiegła). Oskarżyciel sołtysa wsi Skroda Mała Żelkowskiego vel Żelikowskiego Józefa skazanego na karę śmierci za nieudzielenie pomocy organizacji Narodowych Sił Zbrojnych w okresie okupacji hitlerowskiej (wyroku nie wykonano z powodu ucieczki skazanego). Za powyższe w latach 1949-1955 w zainteresowaniu PUBP/PUdsBP w Kętrzynie w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej. Materiały o sygn. 2172/II zniszczono 04.12.1987 za protokołem brakowania akt Nr 33/87 po ich uprzednim zmikrofilmowaniu w dn. 07.05.1986. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/386 (2172/II).
Kwestionariusz osobowy na członka Narodowych Sił Zbrojnych Okręg XIII krypt. "Kalina" opisanej w charakterystyce nr 158 sporządzony 4.06.1982 przez Wydz. "C" KWMO Olsztyn. Zelkowska Genowefa członek Narodowych Sił Zbrojnych na terenie gminy Grabowo pełniąca funkcję sanitariuszki oraz prokuratora z ramienia Komendy Powiatowej Narodowych Sił Zbrojnych Grajewo od kwietnia do czerwca 1945. Wraz z innymi członkami Narodowych Sił Zbrojnych jako prokurator osądzała żołnierzy Armii Czerwonej oraz ludność cywilną za brak pomocy organizacji podziemia niepodległościowego w okresie okupacji. IPN Bi 065/5/3 (776/IV).
Kwestionariusz osobowy na członka Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Komendy Powiatu Grajewo krypt. "Orkan" opisanej w charakterystyce nr 40 sporządzony 3.11.1983 przez Wydz. "C" WUSW Olsztyn. Zelkowska Genowefa członek Narodowych Sił Zbrojnych, a od lipca 1945 członek Narodowego Zjednoczenia Wojskowego we wsi Skroda Mała pełniąca funkcję sanitariuszki i prokuratora z ramienia Komendy Powiatowej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Grajewo. IPN Bi 065/7/2 (778/IV).
.