Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Kazimierz Henryk
Nazwisko: Podoski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 15-07-1923
Imię ojca: Bogdan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Członek PPS od 02.01.1947. Członek ZNMS (1947-1948) oraz ZMP (od 1948). Członek Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich (1958-1964). Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego TRZZ w Gdańsku. Członek Rady Naukowej TRZZ w Warszawie. Członek Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (od 1964). Przewodniczący ZW TWP w Gdańsku (1964-1977). Członek Zarządu Głównego TWP w Gdańsku. Członek Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej (od 1966). Wiceprzewodniczący ZW TWWP w Gdańsku. Członek Instytutu Bałtyckiego (od 1967). Członek Komisji Rewizyjnej Instytutu Bałtyckiego w Gdańsku. Członek Naukowej Rady Statystycznej Głównego Urzędu Statystycznego. Przewodniczący Zespołu Naukowo-Doradczego przy Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym w Gdańsku. Członek Podkomitetu Ekonomiki Oświaty Polskiej Akademii Nauk. Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (GTN). Przewodniczący Komisji Ekonomicznej GTN. Wiceprezes GTN (od 1973). Przewodniczący Radu Naukowo-Ekonomicznej przy Wojewodzie Gdańskim. Referendarz, a następnie Naczelnik Działu Osadnictwa oraz Naczelnik Działu Ogólnego Wojewódzkiego Oddziału Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Olsztynie (01.06.1945-31.10.1949). Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego WKPG przy PWRN w Olsztynie (01.11.1949-1950). Kierownik Działu Inwestycji i Budownictwa WKPG przy PWRN w Olsztynie (1950). Kierownik działu Planów Zbiorczych WKPG przy PWRN w Olsztynie (1950-30.09.1955). Zastępca przewodniczącego WKPG przy PWRN w Gdańsku (01.10.1955-13.01.1961). Przewodniczący WKPG przy PWRN w Gdańsku (13.01.1961-31.08.1963). Prodziekan Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej (WSP) w Gdańsku (01.09.1966-25.10.1967). Prorektor WSP w Gdańsku (25.10.1967-1970). Dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego (od 1970). Prodziekan Wydziału Humanistycznego UG (od 1972-1975). Członek Związku Zawodowego Pracowników Państwowych (1945-1963). Przewodniczący Zarządu Koła ZZPP przy PUR w Olsztynie (1946-1949). Członek Zarządu Okręgowego ZZPP w Olsztynie (1947-1949). Członek Komisji Rewizyjnej ZO ZZPP w Olsztynie (1949). Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego (od 1963). Wykładowca w Wojewódzkiej Szkole Partyjnej PZPR w Olsztynie (1952-1953). Lektor KW PZPR w Gdańsku. Wykładowca Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu przy KW PZPR w Gdańsku. Przewodniczący Zespołu Nauk Społecznych Komisji Nauki i Techniki KW PZPR w Gdańsku. Przewodniczący UKR KU PZPR UG (do 05.12.1974). Prelegent WK Frontu Narodowego w Olsztynie (od 1952). Źródło: AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, teczka osobowa 27530; Tamże, 2384/9, k. 331; AP Gdańsk o. Gdynia, KU PZPR UG, 3300/17, b.p.; AIPN Gd, IPN Gd 726/1593, b.p.; Tamże, IPN Gd 645/43794 (EAGD 043794), s. 2-3, 117, 175; Tamże, IPN Gd 0065/1, b.p.; AIPN, IPN BU 2912/1, b.p.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz POP przy Wojewódzkim Oddziale Państwowego Urzędu Repatriacyjnego Olsztyn PZPR 07-1949 10-1949 AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, teczka osobowa 27530.
II Sekretarz POP przy Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Gdańsk PZPR 1955 AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, teczka osobowa 27530.
Zastępca Członka brak Komitet Wojewódzki Gdańsk PZPR 15-04-1962 AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, 2384/9, k. 103, 331.
Przewodniczący Komisja Analiz Ekonomicznych Komitet Wojewódzki Gdańsk PZPR 02-02-1965 AP Gdańsk, KW PZPR w Gdańsku, 2384/11, k. 420.
Członek Uczelniana Komisja Rewizyjna Komitet Uczelniany Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk PZPR 12-11-1979 26-01-1981 AP Gdańsk o. Gdynia, KU PZPR UG, 3300/12, k. 1; Tamże, 3300/12, k. 3, 77; Tamże, 3300/13, k. 116; Tamże, 3300/19, k. 24.
.