Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian
Nazwisko: Kornhauser
Miejsce urodzenia: Gliwice
Data urodzenia: 20-09-1946
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Małgorzata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Aktywny uczestnik utworzonej w 1968 roku grupy poetyckiej "Teraz", kontestującej stosunki społeczno-polityczne w PRL. W jego utwory ingerowała cenzura. W 1975 J. Kornhauser był jednym z sygnatariuszy "listu 59" sprzeciwiającego się wpisaniu do Konstytucji PRL zapisu o kierowniczej roli PZPR oraz wieczystym sojuszu z ZSRR. W związku z podpisaniem tego listu KE J. Kornhausera został przekształcony w Sprawę Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Myśliciel". IPN Kr 010/12011 (14379/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania J. Kornhauser był rozpracowywany w ramach SOR "Myśliciel" KR 14382 z powodu sygnowania "listu 59", publikacji swoich tekstów w drugim obiegu i ich kolportażu, jak również utrzymywania kontaktów ze środowiskami tworzącymi KOR. SB utrudniała J. Kornhauserowi publikacje jego utworów oraz awans na uczelni. Akta SOR "Myśliciel" złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie 22.12.1978 pod sygn. 14379/II. IPN Kr 010/12011 (14379/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia Julian Kornhauser był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS "Podróżnik" nr KR 25241. Utrzymywał kontakty z b. pracownikiem Ambasady USA w Warszawie. Akta SOS "Podróżnik" złożono 05.03.1985 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie i połączono z wcześniej prowadzonym rozpracowaniem w ramach SOR "Myśliciel". IPN Kr 010/12011 (14379/II)
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Julian Kornhauser występuje w dokumentacji osób internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Akta penitencjarne Akta internowanego Juliana Kornhausera. Julian Kornhauser został internowany 13.12.1981 decyzją nr 334 KWMO w Krakowie. Na podstawie kolejnej decyzji o internowaniu nr 340 KWMO w Krakowie z 15.12.1981 umieszczony w OO Jaworze. Z internowania zwolniony 24.12.1981 decyzją nr 12 KWMO w Krakowie. IPN Sz 264/1/ (34)
Akta paszportowe Akta paszportowe Juliana Kornhausera. Zastrzeżenie wyjazdu do KK i Jugosławii nr Z-2397/75 wniesione przez Wydz. III KWMO w Krakowie na okres 01.01.1976-31.12.1977 z powodu podpisania "listu 59" oraz kontestowania peerelowskiej rzeczywistości. Zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ nr Z-6838/82 wniesione przez Wydz. III-1 KWMO w Krakowie na okres 01.01.1982-01.01.1984 z powodu rozpracowywania J. Kornhausera w ramach SOS "Podróżnik". IPN Kr 37/52629 (EAKr 52629)