Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Hanna
Nazwisko: Daniszewska
Nazwisko rodowe: Prątnicka
Miejsce urodzenia: Inowrocław
Data urodzenia: 19-05-1955
Imię ojca: Leon
Imię matki: Władysława
Znany/a też jako:

urodzony/a 15- 01-1955

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Daniszewska występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Działacz" (nr rejestr. 5148) prowadzonej przez SB z Wydz. II KW MO/ WUSW Zamość w latach 1981-1987 na jej męża Tadeusza Daniszewskiego. Sprawa została następnie 14.06.1985 przerejestrowana na Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. "Działacz" (nr rejestr. 10836). Tadeusz Daniszewski był kontrolowany operacyjne jako b. działacz NSZZ "Solidarność" w związku z jego wyjazdem emigracyjnym do USA oraz z powodu podejrzenia o prowadzenie wrogiej działalności przeciwko Polsce. W aktach znajdują się także materiały operacyjne SB dotyczące Marii Daniszewskiej. Materiały kwestionariusza złożono do archiwum pod sygn. 1514/II. IPN Lu 077/118 (1514/II).
Maria Daniszewska figuruje w aktach SB z Wydz. III KW MO Zamość i Wydziału II KW MO w Lublinie z lat 1979-1981 zarejestrowanych pod numerem 611 jako "Teczka pracy tajnego współpracownika pseud. >Adam-2<". Akta te zawierają m.in. doniesienia ww. tajnego współpracownika SB dotyczące Marii Daniszewskiej. IPN Lu 00121/93 (2925/I).
.