Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon Zbigniew
Nazwisko: Reszkowski
Miejsce urodzenia: CHOJNICE
Data urodzenia: 09-03-1950
Imię ojca: Leon
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO]/Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] "Operacyjne zabezpieczenie NSZZ 'Solidarność' przed negatywną działalnością grup antysocjalistycznych". 27.12.1981 przerejestrowano SO na SOS. Mat. o sygn. IV-1364 częściowo zniszczone. Brak akt SO/SOS "Gniazdo". Wpis na podst. zapisów ewid.
Akta internowania Dot. internowanego 15.12.1981 działacza NSZZ "Solidarność" Leona Reszkowskiego, zwolnionego 29.01.1982 na mocy decyzji nr 25/81/4 K-dta Woj. Ww. został zarejestrowany 18.12.1981 pod nr 19764 przez Wydział Śledczy w kategorii "internowani" w ramach akcji "Jodła". IPN By 069/1357 t.4 (IV-1364)
Akta internowanego Akta dotyczące L.Reszkowskiego internowanego w OO przy ZK w Potulicach w okresie od 15.12.1981 do 29.01.1982 w związku z tym, że w dniu 14.12.1981 podburzał załogę lokomotywowni węzła PKP Chojnice do zorganizowania strajku. IPN By 97/115 (40/A/115)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Prowadzenie nielegalnej działalności w ramach NSZZ "Solidarność" w Lokomotywowni w PKP Chojnice. Materiały o sygn. II-6839 zniszczono w 1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno - ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna członka chojnickiej "Solidarności". Materiały o sygn. II-6839 zniszczono w 1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno - ewidencyjnych.
.