Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Kazimierz
Nazwisko: Gaj
Miejsce urodzenia: Żdżary
Data urodzenia: 21-07-1942
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Jerzy Gaj był figurantem sprawy w związku z działalnością w NSZZ „Solidarność” w Zakładach Metalurgicznych Pomet w Poznaniu. Materiały o sygn. archiwalnej 12241/II zniszczono na podstawie protokołu nr 69 z 28.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Jerzy Gaj został objęty śledztwem związanym z pojawieniem się w Poznaniu "plakatów o treści wyszydzającej i poniżającej naczelne organy PRL". Dnia 31.12.1981 materiały dot. J. Gaja wyłączono ze sprawy Ds. 53/81 do odrębnego postępowania Ds. 4/82 w związku z ukrywaniem się. IPN Po 5/2.
Akta śledcze Jerzy Gaj został objęty postępowaniem w związku z podejrzeniem o to, że „w dniu 17.09.1981 r. w Poznaniu wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami rozpowszechniał afisze o treści wyszydzającej i poniżającej naczelne organy PRL”. IPN Po 04/3454 (14947/III).
Akta prokuratorskie Jerzy Gaj został oskarżony o "publiczne znieważanie organów PRL". Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Poznaniu z dnia 27.02.1982 śledztwo zawieszono w związku z internowaniem J. Gaja. Śledztwo podjęto 19.10.1982 wobec zwolnienia J. Gaja. Postanowieniem z 25.10.1982 postępowanie umorzono z powodu abolicji. IPN Po 409/8.
Akta internowanego Jerzy Gaj został internowany w okresie stanu wojennego w związku z „nawoływaniem do niepokojów społecznych”. Internowanie uchylono 12.10.1982. IPN Gd 162/212.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. reaktywacji NSZZ „Solidarność” na terenie ZPM HCP Cegielski w Poznaniu. J. Gaj uczestniczył w nielegalnych zgromadzeniach dot. rejestracji grup inicjatywnych NSZZ „S”. IPN Po 08/2018 (12579/II).
Akta administracyjne Akta sprawy o wykroczenie dot. zgromadzenia odbywającego się 25.02.1988 w mieszkaniu prywatnym w Poznaniu oraz rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. J. Gaj był uczestnikiem spotkania zatrzymanym w jego trakcie. IPN Po 06/286/70.
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata w okresie od 01.03.1982-01.03.1984. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.