Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Labrzycki
Miejsce urodzenia: Kożuchów
Data urodzenia: 25-11-1962
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Salomea


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Piotr Labrzycki był figurantem sprawy, rejestrowany 15.04.1982. Sprawa dot. działalności Organizacji Młodzieży Walczącej Polski na terenie Nowej Soli. Mat. SOS o sygn. 6829/III zniszczono według protokołu nr 65/90 z 11.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta tymczasowo aresztowanego Piotr Labrzycki, decyzją z 6.02.1982, został tymczasowo aresztowany. Jako powód podano jego działalność w „nielegalnej” Organizacji Młodzieży Walczącej Polski oraz kolportaż ulotek na terenie Nowej Soli. Areszt uchylono 22.03.1982. IPN Po 142/1162 (4718)
Akta kontrolne śledztwa Piotr Labrzycki był jednym z podejrzanych o to, że „w dniach 13-15 grudnia 1981 r. działając wspólnie i w porozumieniu założyli i brali udział w związku pod nazwą »Organizacja Młodzieży Walczącej Polski«”, a P. Labrzycki brał „udział w sporządzaniu i rozpowszechnianiu na terenie Nowej Soli ulotek zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny”. Zakończono skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. IPN Po 030/282 (6829/III)
Akta prokuratorskie Piotr Labrzycki był oskarżony o to, że „w grudniu 1981 r., po wprowadzeniu stanu wojennego do dnia 4.02.1982 r., tj. do zatrzymania go przez organy MO, brał udział w nielegalnej organizacji pod nazwą »Organizacja Młodzieży Walczącej Polski«, której istnienie i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych” oraz że „w nocy z 31 grudnia 1981 r. na 1.01.1982 r. (…) w celu osłabienia gotowości obronnej PRL rozpowszechniał fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy w ten sposób, iż na terenie Nowej Soli rozklejał ulotki zawierające w swej treści wymienione wiadomości”. Wyrokiem z dnia 22.03.1982 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Zielonej Górze uznał Piotra Labrzyckiego winnym i skazał go na karę 2 lat pozbawienia wolności (warunkowo zawieszając ją na okres 4 lat próby) oraz karę grzywny. IPN Po 417/13 (Pr. Śl. II-15/82)
.