Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adolf Jędrzej
Nazwisko: Rudowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 30-11-1932
Imię ojca: Roman
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adolf Rudowski był objęty śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy UBP m.st. Warszawy w sprawie przynależności do nielegalnej organizacji młodzieżowej pn. "Garstka", mającej na celu zmianę przemocą ustroju PRL i innych czynów zabronionych. Adolf Rudowski ps. "Miś" członek organizacji został aresztowany 30.04.1949. IPN BU 0235/80 (81/II).
Akta sądowe. Adolf Rudowski w dn. 12.09.1949 został skazany przez Wojskowy Sad Rejonowy w Warszawie z art. 87 KKWP na karę 1 roku i 6-ciu miesięcy więzienia za działalność w młodzieżowej organizacji „Garstka” na terenie Warszawy. IPN BU 1007/45 (Sr. 117/50).
Adolf Rudowski figuruje w aktach opracowanych w 1973 roku w Wydz. "C" KSMO w Warszawie w postaci charakterystyki nielegalnej organizacji pn. "Garstka" oraz kwestionariuszy osobowych jej członków. IPN BU 0644/206 (1569/R).
Zarejestrowany w dn. 13.04.1983 pod nr. 38183 przez Wydz. III-2 KSMO w Warszawie jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW). Opracowywanie kandydata zakończono 11.06.1983 z powodu "niechęci do współpracy" i materiały złożono do archiwum pod sygn. 16447/I-k. IPN BU 00328/46 (16447/I-k), IPN BU 001134/717 (16447/1) mikrofilm.
.