Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Aleksander
Nazwisko: Skarżyński
Nazwisko rodowe: Skarżyński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 12-12-1928
Imię ojca: Józef
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Zbigniew Skarżyński był figurantem sprawy. Rejestrowany 13.01.1982. Materiały dot. Zbigniewa Skarżyńskiego przekształcono na KE „Brygadzista” dnia 30.01.1982. Mat. o sygn. 640/IV zniszczono na podstawie protokołu nr 69 z 28.12.1989. Mat. o sygn. 640/IV zniszczono 28.12.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zbigniew Skarżyński był rozpracowywany w ramach KE. Dnia 8.03.1984 przekształcono na SOS. Z. Skarżyński był członkiem zarządu KZ NSZZ „Solidarność” w Poznańskim Przedsiębiorstwie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych „Mostostal”. Stwierdzono, że „był zagorzałym aktywistą NSZZ »Solidarność«, tendencyjnie krytykował nasze władze polityczne i administracyjne” oraz „wykorzystywał zajmowane w »S« stanowisko do prowadzenia działalności antypaństwowej. (…) Po wprowadzeniu stanu wojennego nadal angażował się w nielegalną działalność, m.in. kolportował wrogą literaturę na terenie zakładu pracy”. Zakończono z powodu zaprzestania „wrogiej działalności”. IPN Po 08/1549 (11530/II)
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo wszczęto w sprawie „prowadzenia nielegalnej działalności związkowej przez niektórych członków Zarządu Regionu NSZZ »Solidarność« Wielkopolska w okresie 13.12.1981 – III.1982”. Zbigniewowi Skarżyńskiemu zarzucano, że „w okresie od 13.12.1981 r. do 20.03.1982 r. w Poznaniu będąc członkiem Zarządu Regionu NSZZ »Solidarność« Wielkopolska, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności, lecz gromadził w swoim mieszkaniu, jak również w styczniu br. w Poznaniu przekazywał (…) w celu dalszego rozpowszechniania, nielegalne wydawnictwa dotyczące działalności zawieszonego Związku Zawodowego w postaci nielegalnych pism i ulotek”. Umorzono warunkowo, ustalając okres próby na 2 lata. IPN Po 04/3472 (14965/III)
.