Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Solski
Nazwisko rodowe: Solski
Miejsce urodzenia: Rojęczyn
Data urodzenia: 14-01-1950
Imię ojca: Józef
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta tymczasowo aresztowanego Jerzy Solski został tymczasowo aresztowany. Powodem było „nieodstąpienie od działalności związkowej” i wypowiedzi o potrzebie przeprowadzenia strajku w swoim zakładzie pracy. Areszt uchylono 03.03.1982. IPN Po 83/1 (35/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Jerzy Solski był figurantem sprawy. Miał on nakłaniać do strajku pracowników swojego zakładu pracy w Bojanowie. Zakończono, ponieważ sąd uniewinnił J. Solskiego. Materiały o sygn. 513/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta sądowe Jerzy Solski był oskarżony o to, że „w dniu 14 grudnia 1981 r. w Bojanowie, będąc przewodniczącym Zespołu Koordynacyjnego NSZZ »Solidarność« Ziemia Rawicka-Filia w Bojanowie, którego działalność z dniem 13 grudnia 1981 r. została zawieszona, nie odstąpił od udziału w tej działalności i w obecności pracowników miejscowego Oddziału Swarzędzkich Fabryk Mebli wypowiedział się o potrzebie przeprowadzenia strajku (…), a nadto oznajmił, iż porozumie się w tej sprawie z przewodniczącym NSZZ »S« w Zakładzie Nr 7 w Rawiczu”. Wyrokiem z 22.10.1982 Sąd Rejonowy w Rawiczu uniewinnił J. Solskiego. IPN Po 143/1 (II K. 200/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. „nieprawidłowości w Hucie Szkła w Gostyniu”. Materiały o sygn. 521/II zniszczono 30.1.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta paszportowe Na wniosek Wydziału Śledczego KW MO Leszno zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ w okresie od 27.01.1982 do 27.01.1984. Materiałów o sygn. EALE 66034 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
.