Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Żarski
Nazwisko rodowe: Żarski
Miejsce urodzenia: Żagań
Data urodzenia: 06-03-1956
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Janusz Żarski był figurantem sprawy dot. gromadzenia i przechowywania pism oraz ulotek na terenie Żagania. Materiały złożono do archiwum razem z aktami kontrolnymi śledztwa pod sygn. 6830/III. Akta SOR zniszczono. Materiały o sygn. 6830/III zniszczono 11.1.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Akta kontrolne śledztwa W toku śledztwa stwierdzono, że Janusz Żarski „w okresie marca i kwietnia 1982 r. zgromadził i przechowywał w celu rozpowszechniania około 300 egz. różnych pism oraz ulotek wydanych przez NSZZ »Solidarność« po wprowadzeniu stanu wojennego”. IPN Po 030/283 (6830/III)
Akta penitencjarne Janusz Żarski został tymczasowo aresztowany, jako powód podano, że „od początku marca do 10 maja 1982 r. w Żaganiu gromadził w celu rozpowszechniania oraz rozpowszechniał pisma zawierające fałszywe wiadomości o treści mogącej wywołać niepokój publiczny”. Areszt uchylono 29.03.1983. IPN Wr 149/264 (73/III/83)
Akta prokuratorskie Janusz Żarski był oskarżony o to, że „w okresie od początku marca do dnia 10 maja 1982 r. w Żaganiu gromadził i przechowywał w celu rozpowszechniania oraz rozpowszechniał drukowane pisma Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ »Solidarność« Dolny Śląsk pt. »Z Dnia na Dzień« oraz »Solidarność Dolnośląska« - zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny”. IPN Po 417/25 (Pg. Sl. II-59/82)
Akta sądowe Wyrokiem z 08.06.1982 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu (na sesji wyjazdowej w Zielonej Górze) skazał Janusza Żarskiego na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienia praw publicznych na okres 2 lat. Uchwałą Rady Państwa z 19.03.1983 J. Żarski został warunkowo zwolniony z odbycia reszty kary (okres próby wyznaczono na 3 lata). IPN Wr 101/6517 (So. W. 531/82)
.