Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Jan
Nazwisko: Leszczyński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-11-1952
Imię ojca: Michał


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania. Wiesław Leszczyński był internowany w okresie od 11.05.1982 do 23.07.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Białołęce na wniosek Wydziału V KSMO w Warszawie za czynny udział w demonstracji 3.05.1982. IPN 0787/159 (3624/III), IPN 01326/1423 (3624/3), IPN BU 448/269 (269/07/82).
Wiesław Leszczyński, wówczas zatrudniony w Kombinacie Budownictwa Miejskiego "Północ" w Warszawie, od 27.08.1982 był inwigilowany przez SB z Wydziału V-2 KSMO w Warszawie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Doręczyciel" o numerze rejestracyjnym 36484. Podstawą założenia sprawy były materiały agenturalne uzyskane od TW ps. "Maciek". Wiesław Leszczyński był aktywnym działaczem NSZZ "Solidarność" i członkiem Komisji Zakładowej związku w swoim zakładzie pracy. Objęty kontrolą operacyjną po zwolnieniu z internowania. W dn. 18.08.1983 prowadzenie kwestionariusza przekazano do DUSW Żoliborz. Inwigilację zakończono 16.09.1988, a materiały sprawy złożono do archiwum w dn. 25.10.1988 pod sygn. 9909/II. Materiały o sygn. 9909/II zniszczono 10.01.1990. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjnej.
.