Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Roman
Nazwisko: Chwastyk
Miejsce urodzenia: Głuchołazy
Data urodzenia: 06-04-1959
Imię ojca: Jan
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Roman Chwastyk figuruje w "aktach podręcznych" Prokuratury Rejonowej Jastrzębie-Zdrój z roku 1988 jako podejrzany o kierowanie strajkiem w Kopalni Węgla Kamiennego „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju w dniach 19-24.08.1988. Postępowanie wszczęto 22.08.1988 na podstawie zawiadomienia złożonego przez dyrektora kopalni. Dnia 30.08.1988 podejrzanemu przedstawiono zarzut, że w okresie od 19 do 24 sierpnia 1988 w Jastrzębiu-Zdroju, "działając wspólnie i w porozumieniu z innymi", kierował zorganizowanym wbrew przepisom ustawy o związkach zawodowych strajkiem w KWK „Borynia”. Jednak postanowieniem z 11.11.1988 warunkowo umorzono postępowanie karne przeciwko ww., jednocześnie ustalając okres próby na okres 1 roku i 6 miesięcy. Wyznaczono również kwotę 40 tys. zł do wpłacenia na cel społeczny. Dnia 25.11.1988 Roman Chwastyk złożył do sądu sprzeciw wobec postanowienia prokuratora. IPN Ka 147/5 (Ds. 1203/88) t. 1.
Dnia 19.12.1988 akta sprawy Romana Chwastyka zostały przesłane z Prokuratury Rejonowej w Jastrzębiu-Zdroju do Wydz. II Karnego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju (sygn. akt II Ko 192/88) wraz z zażaleniem ww. "podejrzanego". W dniu 13.02.1989 Sąd postanowił zwrócić akta sprawy do prokuratury jako właściwej do rozpoznania sprzeciwu, natomiast oświadczenie podejrzanego, które błędnie potraktowano jako zażalenie, pozostawił bez rozpoznania. Dnia 8.03.1989 Prokuratura Rejonowa w Jastrzębiu-Zdroju wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa przeciwko Romanowi Chwastykowi - wobec "znikomego stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu". IPN Ka 147/5 (Ds. 1203/88) t. 2.
Wobec możliwości zastosowania w sprawie Romana Chwastyka ustawy o abolicji (z dnia 29.05.1989 o "przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń") Prokurator Rejonowy w Jastrzębiu Zdroju zwrócił się 3.11.1989 do Sądu Rejonowego w/m o zastosowanie przepisów tejże ustawy w stosunku do R. Chwastyka. W tomie drugim akt prokuratorskich zachował się materiał fotograficzny dotyczący strajku w KWK „Borynia” w sierpniu 1988. IPN Ka 147/9 (Ds. 352/89) t. 1-2.
.