Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Widuta
Miejsce urodzenia: Syrwidy
Data urodzenia: 10-12-1929
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Widuta 16.02.1981 został zarejestrowany pod numerem 5548 przez Wydział III KW MO w Płocku jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Wit”. Powód rejestracji: „ww. był wiceprzewodniczącym Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania NSZZ >Solidarność<, rzecznikiem prasowym Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania i członkiem KPN”. W dniu 15.07.1988 Edward Widuta został przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Senat" o nr. rej. 12519 prowadzonej przez Wydział III WUSW w Płocku. Sprawa dotyczyła nielegalnych struktur i "działalności antypaństwowej naruszającej porządek publiczno-prawny". SOR zakończono 16.08.1989, a materiały złożono do archiwum Wydziału ”C” WUSW w Płocku pod sygnaturą 1922/II. Materiały zniszczono komisyjnie. Materiały o sygn. 1922/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta związane z internowaniem Edwarda Widuty. Internowany pod zarzutem zagrażania bezpieczeństwu Państwa przez możliwość organizowania strajków i demonstracji na podstawie art. 42 dekretu z dnia 12.12.1981 roku o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego. Ww. został internowany w dniu 13.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia w Mielęcinie na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Płocku nr 314 z dnia 13.12.1981 roku, następnie przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia we Włocławku, zwolniony w dniu 24.12.1981 roku. IPN By 080/432 (33/9), IPN By 88/58 (30/81/50), IPN BU 02944/34 t. 2 (52/III), IPN BU 01152/35.
Akta paszportowe. Edward Widuta otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do Wszystkich Krajów Świata (WKŚ) od dnia 1.02.1982 do dnia 27.01.1984 na wniosek Wydziału III KW MO w Płocku. Zastrzeżenia do WKŚ zostało anulowane 21.06.1986 roku. IPN BU PF 1056/119162 (EAPL 119162).
.