Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Władysław
Nazwisko: Rossian
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 25-01-1928
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:

Ścigany przez UB, od 13.12.1944 do 10.03.1947 r. ukrywał się pod nazwiskiem Władysław Grochowski.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Występuje w aktach sprawy prowadzonej w latach 1945-1954 przeciwko żołnierzom podziemia niepodległościowego. Wymieniony w protokóle jednego z przesłuchań i w akcie oskarżenia. Wedle zeznania był dowódcą drużyny w AK i od sierpnia do listopada 1944 r. miał prowadzić „działalność antyrządową”. IPN Lu 01/479, t. 1 (1542/III)
Materiały administracyjne Odnotowany w spisach żołnierzy podziemia ujawniających się w pow. i woj. lubelskim. Jako żołnierz WiN ps. „Tadek” ujawnił się 10.03.1947 w PUBP w Lublinie. IPN Lu 038/6, IPN Lu 043/23(14/11)
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w aktach SO krypt. „Ognisko” prowadzonej w latach 1953-1956 w sprawie Szarych Szeregów i Komendy Chorągwi ZHP w Lublinie. W jednym z protokołów zeznań wymieniony jako były członek Szarych Szeregów. IPN Lu 08/244 (O/281)
Faktologia Pod nazwiskiem Rosyan wymieniony w opracowaniu Wydz. „C” WUSW w Lublinie z 1984 r. jako dowódca drużyny w AK ps. „Tadek”. Brał udział w akcjach kolportażu ulotek, gromadził i przechowywał broń. Ujawnił się z bronią 10.03.1947 przed Komisją Amnestyjną w Lublinie. IPN 0187/87, t. 1 (charakterystyki 89)
.