Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Zbigniew
Nazwisko: Murzewski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 26-11-1955
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Barbara


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały archiwalne stanowiące dokumentację dot. wprowadzenia w PRL stanu wojennego. Władysław Murzewski występuje w dokumentacji dot. internowanych. Dokumentacja zawiera akty prawne, wykazy internowanych, dokumenty na temat pracy operacyjnej z internowanymi, meldunki operacyjne dot. internowanych. IPN Kr 010/12080 (15952/II)
Akta internowania W. Murzewski był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Komisji Robotniczej Hutników w HiL. Został internowany 13.12.1981 decyzją KWMO w Krakowie nr 141/81 z 12.12.1981. Osadzony w Zakładzie Karnym w Wiśniczu Nowym. 30.12.1981 został przetransportowany do OO w Rzeszowie–Załężu. Zwolniony dn. 15.06.1982 decyzją KWMO w Krakowie nr 143/82 z 14.06.1982. IPN Kr 076/89 (16066/II)
Akta internowanego W. Murzewski został internowany 13.12.1981 na mocy decyzji KWMO w Krakowie nr 141/81 z 12.12.1981. Osadzony w Zakładzie Karnym w Wiśniczu Nowym. 30.12.1981 został przetransportowany do OO w Rzeszowie–Załężu. Zwolniony dn. 15.06.1982 decyzją KWMO w Krakowie nr 143/82 z 14.06.1982. IPN Rz 52/417
.