Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Dariusz Kajetan
Nazwisko: Rosati
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 08-08-1946
Imię ojca: Angelo
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:

Ekonomista. Od 1962 do 1973 należał do Związku Młodzieży Socjalistycznej. W l. 1964-1973 był członkiem Zrzeszenia Studentów Polskich (ZSP), pełniąc m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Uczelnianej ZSP Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS). Od 4.03.1966 do 1990 w szeregach PZPR. W 1969 ukończył Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS uzyskując dyplom magistra ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego, tam też od 1969 pracował na stanowisku asystenta w Katedrze Planowania i Ekonomiki Handlu Zagranicznego. Od 1969 w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym. W 1973 obronił pracę doktorską nt. optymalizacji struktury w organizacjach gospodarczych, a w 1978 uzyskał stopień dra hab. nauk ekonomicznych (rola prognozowania w planowaniu handlu zagranicznego). W 1979 konsultant UNIDO (ang. United Nations Industrial Development Organization - organizacja i wykłady na kursach i seminariach nt. przygotowania i oceny projektów inwestycyjnych w krajach rozwijających się). Od 11.1979 do 1988 na stanowisku docenta w Instytucie Ekonomiki i Polityki Handlu Zagranicznego SGPiS. W okresie 01.1978 - 03.1979 na praktyce w USA, gdzie pracował jako konsultant w Dziale Międzynarodowych Operacji Kredytowych Citibanku w Nowym Jorku. Od 1985 był dyrektorem Instytutu Gospodarki Światowej w SGPiS. W roku akademickim 1986-1987 przebywał na stypendium fundacji Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA. Od 1984 członek Komisji do Spraw Reformy Gospodarczej. Od 1988 członek Rady Naukowej przy Ministrze Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. 21.07.1988 powołany na dyrektora Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego w Warszawie.


Źródła: AAN, KC PZPR, Centralna Kartoteka [CK], sygn. CK XX/11895 (dawna: CK/VII-2376); AAN, Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie, sygn. 2521/18726 (Dokumentacja wniosku o nadanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych dr. hab. Dariuszowi Rosatiemu docentomi SGPiS w Warszawie); AP Warszawa, KW PZPR, sygn. 1586 (akta osobowe Dariusza Rosatiego); IPN BU 0743/741 (sygnatura wytwórcy: EO-03316/81 - Materiały dot. typowania i uzgadniania kandydatów do wykonania prac obronnych stanowiących tajemnicę państwową w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie); Kto jest kim w Polsce. Słownik biograficzny. Edycja IV. Wydawnictwo Polskiej Agencji Informacyjnej S. A., Warszawa 2001, s. 804.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Egzekutywa POP przy Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki Warszawa PZPR 1968 AP Warszawa, KW PZPR, 1586.
II Sekretarz POP przy Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki Warszawa PZPR 1972 1974 AAN, KC PZPR, CK XX/11895; AP Warszawa, KW PZPR, 1586.
Członek Egzekutywa KU w Szkole Głównej Planowania i Statystyki Warszawa PZPR 1979 1985 AAN, KC PZPR, CK XX/11895; AP Warszawa, KW PZPR, 1586.
II Sekretarz KU w Szkole Głównej Planowania i Statystyki Warszawa PZPR 10-1980 AAN, KC PZPR, CK XX/11895; AP Warszawa, KW PZPR, 1586.
I Sekretarz KU w Szkole Głównej Planowania i Statystyki Warszawa PZPR 16-09-1981 19-09-1985 AAN, KC PZPR, CK XX/11895; AP Warszawa, KW PZPR, 1586; AIPN BU 0743/741.
Członek Plenum KD Warszawa-Mokotów Warszawa PZPR 1983 1986 AAN, KC PZPR, CK XX/11895.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 18.07.1968 r. zarejestrowany w Biurze "C" MSW jako kandydat na tajnego współpracownika w ramach SSW [sprawa sondażowo-wstępna] pod numerem 6/279 krypt. „Kajtek” przez Wydz. VI Dep. I MSW. W dniu 20.11.1968 r. sprawę zakończono. W dniu 20.08.1970 r. materiały złożono do archiwum pod numerem 10312/I/k. W dniu 07.03.1984 r. wykonano mikrofilm, sygn. F-15046/1. Karta E-14-B z kartoteki Biura "C" MSW; dziennik archiwalny dział I Biura "C" MSW, poz. 10312; dziennik mikrofilmów dział I Biura "C" MSW, poz. 15046; akta sygn. IPN BU 00170/382 (10312/I/k). Na karcie i w dziennikach figuruje jako Gaetano Rosati. Pozostałe dane personalne są zgodne z ewidencją PESEL.
W dniu 11.12.1976 r. zarejestrowany w Biurze „C” MSW pod numerem 47429 przez Wydz. V, Zarząd VII, Dep. I MSW w kategorii "zabezpieczenie". W dniu 29.05.1978 r. zarejestrowany w SSE Dep. I MSW pod numerem 12386 przez Wydz.VIII Dep. I MSW w kategorii KO ps. „Buyer”. Pozyskany do współpracy wcześniej, w lutym 1978 r., przed wyjazdem na stypendium do Stanów Zjednoczonych. W dniu 22.03.1982 r. materiały złożono w archiwum Ewidencji Operacyjnej Dep. I MSW pod nr. J-7840. Karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny Biura "C" MSW, poz. 47429; dzienniki koordynacyjne Biura "C" MSW, poz. 3268/79, 2889/80, 2691/81, 1279/82; mikrofilm sygn. IPN BU 02109/27 (J-7840); kserokopia z mikrofilmu o sygn. IPN BU 02072/136 t.1-2.
Figuruje w kartotece wyjazdowej OCK w związku z ubieganiem się o objęcie stanowiska eksperta ONZ za granicą w 1977 r. (OCK nr 02630/4/77) i 1982 r. (OCK nr 05552/2/82). Jego kandydatura proponowana przez Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki była w 1977 r., negatywnie zaopiniowana przez Dep. I MSW – w 1982 r. nie była rozpatrywana. Mikrofilm o sygn. IPN BU 01946/375/J.
W 1981 sprawdzany w ewidencji Biura „C” MSW i Wydz. „C” KSMO jako kandydat do wykonywania prac obronnych stanowiących tajemnicę państwową w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Akta o sygn. IPN BU 0743/741.
W dniu 12.11.1985 r. zarejestrowany w Biurze "C" MSW pod numerem 94094 przez Wydz. III Dep. II MSW w kategorii "kandydat". W dniu 28.12.1989 r. wyrejestrowano z powodu rezygnacji jednostki operacyjnej. Karty DE-14/O z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta E-16 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny Biura "C" MSW, poz. 94094; dzienniki koordynacyjne Biura "C" MSW, poz. 8056/85, 8312/85, 4832/86, 6741/86, 6901/86, 7164/86, 6668/88, 4246/89, 1650/89.
W materiałach administracyjnych Depart. III MSW w zbiorze charakterystyk osób będących w zainteresowaniu operacyjnym resortu spraw wewnętrznych za lata 1957-1989 znajduje się informacja (charakterystyka zawierająca głównie dane z przebiegu kariery naukowej i zawodowej) z 09.08.1989 na temat Dariusza Rosatiego. Akta o sygn. IPN BU 01221/56 (218/3).
W dniu 28.12.1989 r. zarejestrowany w Biurze "C" MSW pod numerem 111935 przez Wydz. III Dep. II MSW w kategorii "zabezpieczenie". Karta EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; karta EO-4/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura "C" MSW; dziennik rejestracyjny Biura "C" MSW, poz. 111935.
W latach 1980-1989 wielokrotnie sprawdzany w ewidencji resortu MSW przez różne jednostki operacyjne resortu MSW: w sierpniu 1980 r. - Wydz. IX Dep. III MSW - powód zapytania: "przed rozpracowaniem"; dwukrotnie w grudniu 1985 r. kolejno: Wydz. VIII Dep. I MSW i Wydz. II Dep. I MSW - powód zapytań: "sprawdzenie"; w lipcu 1986 r. - Wydz. II Dep. II MSW - powód zapytania: "p.[rzed] rozprac.[owaniem]"; w listopadzie 1986 r. - Wydz. II Dep. II MSW - powód zapytania: "kont.[akt] amb.[asady] W.[ielkiej] Bryt[anii]; dwukrotnie w listopadzie1986 r. - Wydz. VII Dep. V MSW - powód zapytania: "k.[andydat] do pracy" i Wydz. I Dep. II MSW - powód zapytania: "p.[rzed] opracowan.[iem]"; w listopadzie 1988 r. - Wydz. II Dep. II MSW - powód zapytania: "p.[rzed] rozprac.[owaniem]"; w kwietniu 1989 r. - Wydz. I Dep. II MSW - powód zapytania: "p.[rzed] rozmową". Dzienniki koordynacyjne Biura "C" MSW, poz. 2889/80, 8056/85, 8312/85, 4832/86, 6741/86, 6901/86, 7164/86, 6668/88, 1650/89; SYSKIN - sygnalizacja zapisu na temat koordynacji pod poz. 4246/89.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN BU 1005/30516 (EAGM 30516).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Wa 11/08/3 zarządzenie z dnia 06.08.2009 r. dotyczące Dariusza Kajetana Rosatiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.