Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Ignacy
Nazwisko: Łuczak
Miejsce urodzenia: Łukaszew
Data urodzenia: 24-06-1934
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Łuczak został objęty postępowaniem przez WUdsBP w Poznaniu w związku z tym, że „w dniu 28.06.1956 r. w Poznaniu brał udział w zamieszkach mając na celu przemocą obalenie ustroju PRL, a nadto (…) wspólnie z innymi osobami (…) dopuścił się gwałtownego zamachu na funkcjonariuszy Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego.” Wobec J. Łuczaka zastosowano areszt tymczasowy. W dniu 01.09.1956 przedstawiono dodatkowy zarzut, że „dnia 28 czerwca 1956 roku w Poznaniu sporządził w celu rozpowszechniania ulotkę zawierającą w swej treści fałszywe wiadomości dotyczące pozbawionych rzekomo wolności osób, mogące wyrządzić istotną szkodę interesom PRL.” Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu z 23.10.1956 umorzono postępowanie karne wobec J. Łuczaka. IPN Po 04/2220 (11792/III).
Jan Łuczak był osobą oskarżoną w sprawie wydarzeń Czerwca 1956 r. przed Sądem Wojewódzkim w Poznaniu. IPN Po 76/175 (IV K 236/56).
Jan Łuczak „pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu jako działacz aktywu katolickiego”. Sprawę ewidencyjno-obserwacyjną prowadził Wydz. III KWMO w Poznaniu. Materiały o sygn. archiwalnej 4238/II zniszczono na podstawie protokołu nr 45 z 02.01.1982. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Jan Łuczak był figurantem Kwestionariusza Ewidencyjnego prowadzonego przez Wydz. IV KWMO/WUSW w Poznaniu dot. działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Różdżkarzy w Poznaniu. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia dotycząca pracownika naukowego Instytutu Zachodniego w Poznaniu, podejrzanego o kontakty z wywiadem USA podczas pobytu w Wietnamie. SOS prowadził Wydz. II KWMO w Poznaniu. Jan Łuczak występuje w materiałach w notatce służbowej z 14.06.1980 dot. ustaleń o kontaktach figuranta ps. „Mediator”. IPN Po 08/1078/2 (10464/II).
Opracowania dotyczące Poznańskiego Czerwca 56 i późniejszych procesów wobec uczestników wydarzeń. Jan Łuczak występuje w materiałach w akcie oskarżenia, w charakterze uczestnika zajść przed budynkiem Więzienia w Poznaniu, na liście osób aresztowanych oraz w materiałach dot. rozmowy z adwokatem. IPN Po 570/16, IPN Po 570/18, IPN Po 570/21, IPN Po 570/45, IPN Po 570/50.
Korespondencja z lat 1966-1976 dotycząca wypożyczenia materiałów na temat wypadków poznańskich 1956 roku . Zawiera karty zapytań oraz dane personalne Jana Łuczaka. IPN BU 0649/7/1 (17/IX/124).
.