Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Jan
Nazwisko: Miążkiewicz
Nazwisko rodowe: Miążkiewicz
Miejsce urodzenia: Ełk
Data urodzenia: 18-06-1952
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Andrzej Miążkiewicz był figurantem sprawy. Przerejestrowano na KE 7.04.1986. Sprawa dot. działalności antysocjalistycznej w ramach NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych na terenie województwa konińskiego. Dnia 2.12.1987 przerejestrowano A. Miążkiewicza do SOR „Opozycja”. IPN Po 035/1308 (1459/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Andrzej Miążkiewicz był figurantem sprawy dot. działalności powstałej w 1987 r. Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność” w Koninie, której A. Miążkiewicz był członkiem. Celem sprawy było „rozpoznanie charakteru, form i metod działania”, „rozpoznanie i dokumentowanie wszelkich przejawów wrogiej działalności politycznej” oraz „prowadzenie działań dezintegracyjnych i specjalnych zmierzających w kierunku neutralizacji”. A. Miążkiewicz do 13.12.1981 był przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych, następnie działał też w Duszpasterstwie Rolników. Zakończono w związku z legalizacją NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. IPN Po 035/1308 (1459/II)
.