Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Halina Urszula
Nazwisko: Nagler
Miejsce urodzenia: Baranowicze
Data urodzenia: 24-04-1936
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Halina Nagler występuje w materiałach sprawy. Celem sprawy było „zneutralizowanie ewentualnych wrogich wystąpień członków Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Turku”, w związku z przygotowaną przez nich petycją, w której domagano się uwolnienia aresztowanych lekarzy. Zakończono z powodu „braku dowodów i stwierdzenia negatywnych przejawów działalności PTL-u”. IPN Po 035/1080 (1204/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Halina Nagler była figurantem sprawy. Rejestrowana 20.10.1988. Określano ją jako „były aktywny członek NSZZ »Solidarność«” oraz inicjatorkę zebrania z 26.09.1988 r., którego celem była reaktywacja NSZZ „Solidarność” na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku. Celem sprawy było „rozpracowanie działaczy i niedopuszczenie do działalności związkowej oraz ewentualne dokumentowanie i (…) pociąganie do odpowiedzialności karnej za nielegalną działalność związkową”. Dnia 24.01.1989 powołano Tymczasową Komisję Środowiskową „Solidarność” Pracowników Służby Zdrowia Ziemi Turkowskiej, której przewodniczącą została Halina Nagler. Zakończono w związku z legalizacją NSZZ „Solidarność”. IPN Po 035/1262 (1413/II)
.