Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Andrzej Sebastian
Nazwisko: Duda
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 16-05-1972
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 06-08-2020
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 37/409899 (EAKR 409899).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść
Ppl/Kr 33/08 zarządzenie z dnia 31.12.2008 r. dotyczące Andrzeja Sebastiana Dudy – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.
W dniu 1 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Krakowie VI Wydział Karny wydał orzeczenie w sprawie VI K 41/15 stwierdzające, iż kandydat na Prezydenta RP Pan Andrzej Duda złożył oświadczenie lustracyjne zgodne z prawdą.
.