Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zenon Tadeusz
Nazwisko: Usarkiewicz
Miejsce urodzenia: Kutno
Data urodzenia: 24-07-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Z. Usarkiewicz 30.01.1982 został zatrzymany i przeszukany. W trakcie przeszukania nie odnaleziono żadnych przedmiotów. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska orzeczeniem (1232/82) z 1.02.1982 uznało ww. winnym tego, że "30.01.1982 w godzinach wieczornych w Gdańsku Śródmieściu wbrew przepisom dekretu Rady Państwa uczestniczył w zgromadzeniu ulicznym i występował przeciwko organom porządkowym" wymierzając karę 3 miesięcy aresztu zasadniczego i opłatę. Sąd Wojewódzki w Gdańsku postanowieniem (III Ko. 50/82) z 6.02.1982 przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Starogardzie Gdańskim, który wyrokiem (II Kws. 24/82) z 5.03.1982 uniewinnił ww. od zarzucanego mu czynu, a kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa. IPN Gd 48/32
.