Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Wit
Nazwisko: Tasiemski
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 16-06-1951
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Teofila


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza [TEOK] Zarejestrowany 11.10.1986 przez Wydział IV WUSW w Krakowie pod numerem 56082 w kategorii TEOK [Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza]. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] SO krypt. „Zorza-II” dot. operacyjnego zabezpieczenia wizyty papieża w Polsce i Trójmieście w 06.1987. S. Tasiemski figuruje w „Planie przedsięwzięć i zestawie zadań Wydz. IV WUSW w Gdańsku w operacji »Zorza-II«”, sporządzonym 9.03.1987 przez Naczelnika Wydz. IV WUSW w Gdańsku. Ww., duszpasterza akademickiego przy parafii św. Mikołaja w Gdańsku i inne osoby, planowano objąć nadzorem operacyjnym, dokumentować procesowo ich działalność, inspirować organy administracji do przeprowadzenia rozmów profilaktycznych oraz informować kierownictwo Kościoła gdańskiego o ich działalności. Figuruje w „Charakterystykach księży Diecezjalnego Komitetu Organizacyjnego ds. Pielgrzymki Jana Pawła II do Gdańska” z 2.03.1987 jako bardzo aktywny duszpasterz akademicki i środowisk twórczych, mobilizujący środowiska studenckie, aktorskie, akademickie. Organizator comiesięcznych mszy za ojczyznę oraz nabożeństw rocznicowych. W wystąpieniach publicznych „złośliwie poruszał problemy społeczno-polityczne”. IPN Gd 003/200 t. 1-2 (230/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Ww. występuje w notatkach służbowych z 6.03.1987, 4.06.1987 sporządzonych po spotkaniach z TW. pseud. „Kolejarz”, które miały miejsce 28.02.1987 i 29.05.1987, także w notatce sporządzonej 15.06.1987 po spotkaniu z kTW 10.06.1987, o którego przerejestrowanie na TW o pseud. „Marek” wniósł st. inspektor Wydz. IV WUSW w Gdańsku. TW pseud. „Kolejarz” 26.02.1987 i 28.05.1987, a kTW 31.05.1987 uczestniczyli w mszach i spotkaniach duszpasterstwa akademickiego w Kościele Ojców Dominikanów w Gdańsku prowadzonych przez S. Tasiemskiego, po których informowali st. inspektora Wydz. IV WUSW w Gdańsku o ich przebiegu. Wpis na podstawie akt o sygn. IPN Gd 003/200 t. 1, 2 (230/IV).
Akta paszportowe Akta dot. S. Tasiemskiego 21.06.1976 i 20.09.1976 wypożyczył Wydz. II KWMO w Poznaniu, a 18.05.1987 Wydz. IV WUSW w Gdańsku. Ww. otrzymał zastrzeżenie („Z”-01146/87/EAPO/A) wyjazdów za granicę do WKŚ (wszystkie kraje świata) w okresie od 1.07.1987 do 1.07.1989 wniesione przez Wydz. IV WUSW w Gdańsku z powodu organizowania w kościele św. Mikołaja w Gdańsku cyklicznych wystaw i imprez "o negatywnej wymowie społeczno-politycznej", także "systematycznego krytykowania ustroju PRL, władz państwowych oraz sojuszy". 24.08.1987 i 24.05.1988 ww. odmówiono wydania paszportu na wyjazd do Francji w związku z obowiązującym zastrzeżeniem („Z”-01146/87/EAPO/A). Ww. od powyższych decyzji odwołał się. I Zastępca Ministra Spraw Wewnętrznych po konsultacji z Dep. IV MSW 27.07.1988 polecił anulować zastrzeżenie i wydać ww. paszport na czasowy wyjazd za granicę. IPN Po 822/21054 (EAPO 21054)
.